fredag 13 januari 2012

Vågad fredag

Kan män våldtas av kvinnor? Händer det lika ofta som motsatsen? Vad anser samhället om detta? Denna veckas vågade fredag tänker ta upp detta till diskussion. Det är ett ämne som borde diskuteras mer, inte för att folk med morbida tankar ska få sitt lystmäte utan för att det talas mycket om våldet mot kvinnor men inte speciellt mycket om våldet mot män. Överfallsrån, trakasserier och våld är vanligare för män men i dessa tider är det kvinnor som får all uppmärksamhet. Därför skulle det vara intressant att se om mina tre frågor ovan ger någon respons.

Det kan vara på sin plats att ta upp till diskussion vad våldtäkt är och vad det "borde" vara. Våldtäkt i mina ögon är alltid när någon hamnar i en situation där den i underläge, oavsett det rör sej om fysiskt eller psykiskt våld, blir sexuellt utnyttjad på ett eller annat sätt. Det behöver inte ens vara mot ens egen vilja, är offret i en beroendesituation är det alltid sexuellt utnyttjande.

Ordet våldtäkt är ursprungligen en juridisk term som berör intrång på annans mark. Ordet täkt betyder mark, land men är från början bildat till ordet tagen (land man tagit) och tillsammans med ordet våld, som egentligen är bildat till samma ord som välde (makt över ett område), får man följaktligen ett ord som betyder tagen med våld, övergrepp. Att överfalla och tvinga sej på någon fysiskt genom penetration av de sexuella organen fanns redan i fornsvenskan så man hade tydligen en överförd tanke att ens kropp var ens egen mark och den skulle man inte få ta hur som helst.

Men här föreligger ett problem. Våldtäkt ifråga om sexuellt tvång har egentligen inte med sex och sexualitet att göra. Man ger sej på könsorganen eftersom det är enda stället man vet är den andres svagaste punkt. Det handlar om en maktdemonstration vilket återför oss till diskussionens kärna. Kan män våldtas av kvinnor? Kvinnor har väl inga skäl att visa makt gentemot män, eller? Faktiskt så har kvinnor det. Några av de mest maktlystna ledarna genom tiderna har varit kvinnor. En av Israels mest halsstarriga premiärministrar var Golda Meir. Hennes makthunger kan matchas av få män och överskuggas nog endast av Margaret Thatcher och Isabel Perón. Deras ageranden kan inte bara förklaras av att de var omgivna av män och ville hävda sej gentemot dom utan det fanns säkert nåt i deras egen respektive natur som gjorde dom till dom de var. Detta handlar om politik men det finns exempel på kvinnor som faktiskt utnyttjat nån form av sexuell makt över män, antingen via fysisk styrka eller annat, för att få sin vilja igenom.

Så utan tvivel svarar jag ja på frågan om kvinnor kan våldta män. Följdfrågan blir då hur ofta detta sker. Förmodligen inte så ofta, av två skäl: dels det faktum att det inte finns så många kvinnor som är starkare än män (även om de är vanligare än man skulle kunna tro!) samt dels att kvinnor hittills inte haft samma behov att hävda sej gentemot män på det vis som en fysisk våldtäkt innebär. Kvinnor har (oftast) andra medel till sitt förfogande för att hävda sej gentemot män.

Jag tänker inte ta upp några enstaka fall men konstaterar ändå att det på nätet finns gott om hänvisningar till fall där män blivit våldtagna av kvinnor, antingen grupper eller enstaka. Att det skrivs om det vill jag skriva på kuriositetskontot, det är nåt alldeles extra tydligen att en kvinna förgriper sej på en man. Man har menat att han varit drogad, sjuk, bunden eller att det förekommit i gruppvåldtäkter där kvinnorna varit alldeles för många för att han ska ha kunnat försvara sej. I en del fall har åldersskillnaden spelat in och den då äldre kvinnan har utnyttjat sin ålder och vanligtvis större kropp för att få sin vilja fram.

Allt detta beror på att man övertolkat och feltolkat delarna i ordet våldtäkt. Man ser dels det som hänt som nåt att skratta åt, en kvinna som gör nåt sånt här mot en man är nåt lustigt, åtminstone skrattretande. Dels ser man ordet våld och tänker på misshandel när det mycket väl kan vara otillbörligt övertalande, något som är överlägset vanligast även när vi talar om våldtäkter där män är förövarna. Detta sista brukar kallas sexuellt utnyttjande, den korrekta juridiska termen kan jag inte men jag tror inte den skiljer sej speciellt mycket från det jag skrivit här.

Sist av allt, vad anser samhället om detta? Ja, jag har berört det litet lätt ovan i det att jag skrivit om att folk ser det som nåt kuriöst, nåt roligt eftersom man egentligen inte tror att en kvinna kan våldta en man. Man viftar alltså bort det. Det är förvånande att de som kallar sej feminister i dagens Sverige inte förordar detta som en sorts straff men de ser ju sej själva som offer hela tiden, även i de fall de begår mental våldtäkt på både kvinnor och män.

Där har vi en aspekt som tål att tas upp till diskussion, mental våldtäkt. Det är en maktdemonstration utan dess like. Den får fysisk våldtäkt att blekna i jämförelse. Det får vi ta upp någon gång.


"Ungen liknar farfar,
skallig, tandlös
och skriker efter flaskan"

Populära inlägg