lördag 26 februari 2011

Ett skämt i tiden

I dessa tider av påtvingad felaktig feminism kan det vara kul med lite humor. Som bilden nedan.
Bilden "snodd" från The Climate Scam.

Jag tolkar den som så att kvinnor som bara måste ha en karriär till varje pris måste också bli män eller åtminstone lika män. Vissa kvinnor vill äta kakan och ha den kvar. Det gäller förstås inte alla kvinnor, långt ifrån. Samtidigt finns det män som vill vara hemma och sköta om det. Det kallas individuellt resonerande och sånt finns det för lite av i vårt samhälle idag. Vi ska klumpas ihop i onaturliga formationer enligt normer som bara syftar till att vi ska hållas på mattan utan att göra väsen av oss (dvs samhällsklasser, kön, arbeten).

Jämlikhet och jämställdhet kommer inte för att man tvingar till sej det. Det växer fram av sej i ett äkta demokratiskt samhälle där alla verkar för varandra och med varandra. Kooperation kan det kallas med ett finare ord. I ett sånt samhälle finns inte utrymme för socialism eller konservatism och framför allt inte maktgalenskap, så kallad megalomani. Dagens ledare, tyckare och tänkare ger dock tyvärr för stort utrymme åt just dessa tre dåliga saker jag nyss nämnt. Äkta demokrati måste alltså hela tiden vara på sin vakt mot de krafter som vill göra av med jämställdheten, jämlikheten och likvärdigheten.

Att tvinga på dagisbarn könsroller eller kalla feministiskt arbete för jämställdhet hör inte hemma i en  demokrati. Som dagens så kallade feminister arbetar är steget till fascism inte långt borta. Särskiljande mellan könen och denna ständiga kamp mot vad de kallar orättvisor när verkligheten är att vi har färre orättvisor än nånsin är samma sak som skedde i Italien och Tyskland på 1920- och 1930-talen. Enda skillnaden är att man i de länderna mördade urskillningslöst. Så har ännu inte skett i dagens samhällen. Låt oss hoppas att så inte heller kommer att ske samt att den moderna tolkningen av feminismen ebbar ut som alla andra modeflugor.

Så, nu har ni fått utstå en liten diatrib från min sida. Hoppas den var kul ändå att läsa.

Populära inlägg