söndag 24 mars 2013

Skeppssättningar bär på en intressant historia

Skeppssättningarna här i Norden verkar inte ha varit dödsskepp som symboliskt förde den döde till en annan värld utan tycks ha varit en symbolisk beskrivning av människornas aktiviteter på sjön. Det hävdar arkeologen Joakim Wehlin, som arbetar vid Göteborgs och Gotlands universitet. Enligt honom visar skeppssättningarna på ett nätverk av maritim verksamhet runt Östersjön och längs kusterna i nästan hela Norden för ca 3000 år sen.

Bronset som kom söderifrån har diskuterats och undersökts noga men folken som importerade dom verkar inte ha undersökts lika noga, av det enkla skälet att det varit svårt att finna spåren av dom. Nu har så vissa skeppssättningar undersökts och man har funnit saker som tyder på att de verkligen visar hur folk färdades för ca 3000 år sen på haven i jakt på brons, bärnsten och andra godbitar.

De som ligger begravda i eller kring skeppssättningarna behöver inte ha haft med den maritima verksamheten att göra eller så begravdes de där efter ett långt hårt liv som sjöman. Den föregående meningen är en spekulation från min sida och har inget med Joakim Wehlins arbete att göra.

Kanske hällristningarna talar sanning, att båtarna verkligen var så stora som antyds där? Man har hittat spår av stora båtar i Danmark och rester av dom i Sverige. Vi får väl börja kolla bottnarna i Östersjön och Kattegatt ordentligt så kanske vi får klarhet i hur skeppen såg ut för 3000 år sen.
Båt på hällristning i Flyhov, Västergötland. Bild från Wadbring.com"Hur länge har du tänkt dröja med att följa den väg du menar är den rätta?"

Populära inlägg