onsdag 18 maj 2011

Varför inte?


Ett land grundat på demokratiska principer, som genomför val utan problem, som har förmågan att skydda sitt område och de som bor inom detta område. Borde inte det få kallas självständig stat? Idag är det precis 20 år sen Somaliland utropade sej som självständigt land. Världssamfundet har ignorerat detta land och ser det som en trilskande del av den konstgjorda skapelse kallad Somalia. Saken är den att hela Afrikas horn tillhörde såväl Italien som Storbritannien samtidigt som Etiopien ställde territoriella krav på vissa delar. 1960 blev landet "självständigt", i realiteten: de blev lämnade i kylan att klara sej själva i en påtvingad union av tre länder, vilket framgår av bilden ovan. Krig och diktatur gjorde att landet till slut föll samman 1991 vilket sände en chockvåg av flyktingar över hela världen.

Det gav en grogrund för terrorister och religiösa fanatiker, men inte i Somaliland. Där har relativ fred och stabilitet rått ända sen man utträdde ur unionen den 18 maj 1991. Men som sagt, det låtsas inte världssamfundet om. Sveriges regering har i alla fall insett att Somaliland är ett område väl värt att granska närmare. Ju fler småländer vi får desto bättre anser jag att chanserna för stabilitet blir. Om nu inte de ekonomiska stormakterna får för sej att destabilisera ett område genom att utnyttja situationen för att tjäna sina egna pengar, dvs en ny våg av kolonialism.

Populära inlägg