onsdag 31 juli 2013

Kan vi lita på rättsväsendet?

Man kan fråga sej hur det står till med vårt svenska rättsväsende. Inte bara på grund av debaclet med Sture Bergwall och liknande fall utan över huvud taget med poliser och väktare som gör lite som de vill (jag överdriver förstås, en aning!) och tingsrätter som består av politiska karriärister, eller kanske ska vi kalla dom rättshaverister. Inget system är perfekt och även det som är bäst för stunden måste anpassas efter samhällets utveckling eller bytas ut mot nåt som fungerar mer i klang med samhället.
Det är nog ett utslag av att det juridiska systemet antingen behöver reformeras eller bytas ut mot som fungerar bättre idag. Så frågan är giltig, kan vi lita på rättsväsendet? Kanske systemet som sådant går att lita på till viss del men inte de som befolkar det. Vi har anledning att bevaka rättsväsendet så att skandaler och överdrifter undviks. Det är tur att vi inte har dödsstraff för risken att en oskyldig ska dödas är alldeles för stor.

I många andra länder kan det verkligen vara anledning att misstro rättsväsendet, speciellt om det rör sej om länder där korruption och slarv är vanligt förekommande företeelser. Är det vad vi har att förvänta oss om den svenska rättvisan börjar degenerera?  Hoppas inte det. Vi har än så länge ett rättssystem som inte dabbar sej alltför mycket.
"Motsatsen till mångfald är enfald"

tisdag 30 juli 2013

Fotohörnan: Besök i Gävle

Vad vore ett besök i Gävle utan ett besök på Järnvägsmuseet? Naturligtvis var kameran med och förevigade allt jag såg. Här följer en liten kavalkad med bilder:

Järnvägsmuseet finns på två platser i Gävle. Själva museet i söder och en stor verkstadshall i norr där många lok och vagnar står. Mellan dessa lokaler går en rälsbuss. Här står den på centralstationen.

Lokomotor, tror jag de kallas, står i verkstadshallen.Modeller av diverse tågtyper som trafikerat svenska banor genom åren.

Ett av de tidigaste loken i Sverige.

Interiören till en av sovvagnarna. Korridorerna var snyggare förr.

Modell av ett av de första elektriska loken.

En av de första rälsbussarna, byggd av Hilding Carlsson mekaniska verkstad.

En tidig lokomotor.
Museet är väl värt ett besök, mer än en gång. Det kostar bara 100 kr.
"I don't know where I'm going, but I'm on my way."

måndag 29 juli 2013

NASAs enorma fotoarkiv släpps ut till allmänheten

NASA släpper nu tusentals bilder från sina resor till månen med Apollo. En del har vi sett förut men de är såna som setts som de bästa. Nu släpps allt. Sidan för alla bilderna finns här. Ett urval finns här.
En av mina favoriter från NASAs arkiv. Jim Irwin som var med Apollo 15 åker månbil.
Låt oss hoppas att framtiden för med sej lika fina bilder från rymdforskningen.
"Winning isn't everything--but wanting to win is."

Varför jag INTE är vegetarian

Det korta svaret på frågan varför jag äter animaliska produkter är att jag tycker det är gott och att det är naturligt att äta såna produkter. Det mer komplicerade svaret inbegriper moralfrågor som huruvida det är rätt att äta nåt levande som tittar på en. Saken är den att vi människor lägger in mänskliga värderingar även i annat levande och inbillar oss att de känner på samma sätt som vi gör. Det leder till att en del avsäger sej möjligheten att äta kött för de inte vill se lidande, ett upplevt lidande ska sägas. Visst gillar ingen att bli dödad men naturen består främst av döda och dödas.

Det främsta delsvaret här vad gäller naturen är att vi människor ska inte sätta oss över vår natur. Det ligger i vår natur att vara allätare, omnivorer, och äta så mycket som möjligt av vad som kan gå ner i våra magar. Därmed inte sagt att man behöver äta allt man ser. Det viktiga är att man ger kroppen den näring man behöver. Kött innehåller viktigt protein och många mineraler samt vitaminer som vi inte får på annat håll. Grönsaker innehåller andra ämnen som är bra för oss, liksom bär och frukt innehåller ytterligare annat. Övrigt bidrar också med viktiga ämnen. Det är inte kosten i sej som oftast är fel i vårt moderna samhälle. Det är mängden på vad vi än äter och hur den maten ser ut som är problemet. En tumregel för mej har varit att köttet ska vara tillagat, grönsakerna och frukten ska vara råa medan rotfrukter kan vara kokade.
 
Det moraliska i att inte äta kött för att det strider mot ens religion, för att det är fel att döda och andra såna betänkligheter köper jag inte fullt ut. Det är som jag sagt i första stycket ett resultat av att vi människor läser in för mycket av våra egna känslor i andra djurs känsloliv. Plantor har nervsystem också och vad vet vi om deras lidande när vi rycker, sliter, hugger och skär i dom? Min konklusion av detta blir följaktligen att vi nog kan äta det mesta utan betänkligheter. Jag kan dock förstå dom som inte äter av dessa skäl eftersom de har stort medlidande.

Hunnen så här långt i mitt skrivande kan jag dock meddela att jag aldrig kommer att äta insekter, åtminstone inte medvetet. Dels är de alldeles för främmande och dels verkar de inte innehålla tillräckligt med matigt innehåll. De klarar i alla fall jag mej utan. Ej heller kanin eller fågel (längre). Kanin innehåller inte tillräckligt med näringsämnen för att vi människor ska kunna leva uteslutande på dessa och fågel måste tillredas så noga att minsta misstag kan leda till döden om det vill sej illa.

Religion är inget giltigt skäl i min värld att hoppa över vissa typer av mat. Det var kanske giltigt på den tiden det inte gick att förvara mat på lika bra vis som vi kan göra idag men att göra religion av detta med förvarande och preparerande av mat är bara för sjukt. Hoppas jainister, judar och muslimer växer upp nån gång."Our green valleys will be greener once we fully grasp the infinite vitality of the green!"

söndag 28 juli 2013

Självklart påverkar vi världen!

Det kan synas vara en onödig påminnelse, men i dessa tidevarv då lite mer regn än vanligt anses vara ett bevis på mänskligt inducerad global uppvärmning kan det vara viktigt att påpeka att ALLT liv påverkar vädret på jorden. Ta syret i atmosfären som ett exempel. Utan cyanobakterierna bakom stromatoliterna hade syret omkring oss funnits där i betydligt mindre mängd. Syre hjälper också till att skapa nåt som annars hade varit svårt att upprätthålla på jorden, nämligen eld. Eld uppkommer förstås även där syre inte existerar men det finns inte lika länge som med en hel del syre. Syre upptar idag såväl ca 20 % av atmosfärens vikt som volym.

Vi påverkar förstås mer än många andra enskilda arter genom vår förmåga att anpassa oss till olika miljöer - och att anpassa miljön efter oss. Vi är förstås inte heller ensamma om att påverka och anpassa oss här på jorden. Allt levande gör så, för egen vinning. Att vi påverkar vår planet är ofrånkomligt. Vi behöver den och varandra för att överleva då vi kan inte lämna den. Det är dock inte så att vår verksamhet kommer att förstöra jorden. Kanske vi kan förstöra vår egen civilisation men vi har inte nån vapenarsenal eller några fabriker med tillräcklig energimängd för att ens vara i närheten av att ens kunna spränga upp en reva i jordskorpan tillräckligt stor för att få manteln att välla ut och ta över vår värld.

Det är mot bakgrunden av insikten att den samlade energimängden vi har till vårt förfogande inte ens skulle kunna rubba jorden ens en centimeter som får mej att definitivt förkasta alla alarmistiska åsikter om människans påverkan på vädret och i förlängningen klimatet. Vi kan påverka delar av världen framför allt genom våra urbana värmefläckar (Urban Heat Island på engelska) men inte hela världen. Isarna som smälter (och fryser igen!) orsakas av nåt annat. Nåt som inte är av intresse för klimatforskningen. Som poliserna vid avspärrningar för en brottsplats säger: Inget att se på här, cirkulera.

Det intressanta är att många av de uppmätta förändringarna i klimatet de senaste 150 åren kommer just från områden där dessa värmefläckar existerar. Väldigt många. Så många att man kan undra varför. Finns det inga andra väderstationer? Väderstationerna vid flygplatserna, som jag diskuterat tidigare ett antal gånger och som har betydelse uteslutande för flygtrafiken, används också i klimatforskningsstatistiken vilket ju inte är så bra med tanke på deras placering vid olika asfalterade områden eller nära värmeutsläpp.

Hur är det då med resten av världen? Den som inte består av städer (ca 1 % av jordens landyta). Hur påverkar vi den? Vår påverkan verkar ha fått kortsiktiga konsekvenser på vissa håll och långsiktiga på andra håll. Det gäller främst jordbruksmark där alltför aggressivt markutnyttjande har fått de flesta näringsämnena att försvinna då träden inte längre finns som håller den jorden kvar. Det tar ett antal tusen år att bygga upp dessa lager med näringsämnen igen, vilket kommer att hända oavsett vad som händer med oss människor. Vad vi gör blir i längden endast ett temporärt ärr som läks rätt snabbt. Till och med djunglerna växer ganska snabbt ihop efter att vi har huggit ner dom.

Vår påverkan är kanske stor från vårt perspektiv men inte ens under en människas livslängd blir denna påverkan varaktig."I can bench press steam, but not fog. I just have to wait until the fog lifts itself.
"

lördag 27 juli 2013

Bevingade ord (kanske)

 För den som inte vill lyssna är alla visdomsord tomma ord.
Verkligheten är inte alltid den folk tror den är för verkligheten är sannerligen anpassningsbar.
För vem är sanningen absolut?
Om det här är himlen så är jag i helvetet.
Logik är bortkastat på de ologiska.
Våld är svaret på allt korttänkt.
Det snabbaste sättet att resonera när nåt går fel är att säga att de inget fel gjort.
Vetenskap och forskning är inte svaret på allt, det är vägen till svaren.
Hälsa och gott leverne är bra klyschor men mår man bara bra inombords kommer man långt också.
Överdriv inte din betydelse, världen finns kvar även när du sover.
När solen går upp, hur är det med dina livsandar? Går de också upp? De borde göra det."Oh, Lizzy! do anything rather than marry without affection."

fredag 26 juli 2013

Var går gränsen mellan kritik och förakt/hat?

När man hör diskussionerna om näthat i media verkar det nästan bara handla om att kvinnor drabbas. Det är den uppfattningen det är meningen att vi ska få, vi som inte direkt har insyn i näthatet. Men jag har alltid märkt att är det några som blir utsatta för påhopp och överdrivna elakheter så är det dom skrikigaste, oavsett kön, som drabbas främst. De som är värst när det gäller elakheter är inte sällan de mest utbildade. De märker kanske inte ens alla gånger att de skadar men deras ord går ingen förbi, inte ens de outbildade eftersom de utbildade uttrycker sej på ett sätt så alla förstår, gärna på ett sätt som får de outbildade att känna sej underlägsna.

Den sortens näthat är ett arv från papperstiden. Den är så subtil att den inte ens klassas som hat av intelligentian trots att orden som yttras ofta är värre än de som skriver ogenomtänkta kommentarer till inlägg och artiklar. Det är lättare att identifiera outbildade som hatare än de utbildade, som använder "fina" ord. Så ju finare ord man har desto mindre benägna blir de som anser sej veta bäst att klassa det som hat. Gränsen mellan hat och kritik då? Var går den? Kan man som Lasse Anrell verkligen jämföra Julio Iglesias skivor med Fritidsresors kataloger? Ja, det kan man eftersom Anrell kritiserade Iglesias musik och val av musik. Däremot kan man inte häckla någon och jämföra denne med diktatorer och avföring, utan bevisning. Det är ett hatbrott och påhopp på ens person. Där har ni gränsen, en ganska skarp sådan. Kritisera en gärning och personens val av gärning men inte personen själv. Det är inte humor om man hoppar på en person och kallar henne/honom för olika saker som inte kan bevisas.

Mycket av detta att kvinnor lyfts fram som offer för näthat handlar om den nya vågens närmast religiösa tolkning av feminismen, den som går ut på att män är förhatliga, snarare än den tidigare vågens feminism som handlade om hur duktiga kvinnor var. Vad hände med Kvinnor kan? Det verkar ju ha ersatts av Kvinnor är offer. Som moteld väljer man alltså att anklaga män för att näthata kvinnor och i medierna, som är fyllda av medlöpare till den här nyare (van)tolkningen av feminismen, är det i det närmaste bara kvinnliga offer som lyfts fram. Att barn av båda könen, män och vissa folkgrupper är de flesta offren verkar man vilja förtiga. Alla kan drabbas av det och alla är potentiella hatare också för den som är offer i ett sammanhang kan vara förövare i ett annat.

Respektera varandras åsikter, det är så sjukt och löjligt att se smädelser och dödshot på sidor man läser. Konstruktiv kritik och lite satir räcker gott och väl.
"I came from a real tough neighborhood. Once a guy pulled a knife on me. I knew he wasn't a professional, the knife had butter on it."

torsdag 25 juli 2013

Tågurspårningen i Spanien

Normalt tar jag inte upp aktuella händelser här kort efter de hänt utan låter det gå en tid innan jag tar upp det för att kunna få lite perspektiv och för att kunna ta in lite av det som sagts kring händelserna. Men en tågurspårning som den i Spanien igår kväll är en för allvarlig händelse för att jag inte ska ta upp den nu. Uppgifterna att tåget körde alldeles för fort över hastighetsbegränsningen är det värsta av allt i sammanhanget. Skulle denna information stämma är det ett tecken på att stressen i vårt moderna samhälle har nått en ny bottennivå. Men det är inte samhällets fel, utan vissa aspekter av den. De som vill pressa sej själva har den största skulden, inte minst i den här katastrofen.

Jag utgår i nuläget från att dessa uppgifter stämmer. En diskussion om denna katastrof finns att läsa här. Skulle detta kunna hända i Sverige? Ja, det kan det och har hänt. Det var 10 november 1980 i trakten av Linköping då ett tåg körde ur vid bron över Stångån. Här omkom endast en person men orsaken tycks ha varit densamma som nu, för hög hastighet.

Ett antal frågor som kanske kan verka oinitierade men tills någon rättar mej anser jag frågorna vara giltiga.
Har inte spanska tåg ATC eller liknande system som håller hastigheten i schack?
Vilket är det säkraste sättet att hantera kurvor (den kurvan som syns på bilderna såg rätt skarp ut)?
Vad kan andra länders tågoperatörer lära av denna olycka?
Om olyckan skulle bero på nåt som hamnat på spåret, vad har man för möjligheter att se till att objekt inte hamnar på spåren i framtiden?
"For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness."

onsdag 24 juli 2013

När ska TTs journalister lära sej vetenskap?

Havsisen i Arktis är ett tunt skal, inte mer än några meter tjock och den påverkas väldigt lätt av strömmarna från de två övriga haven (Stilla havet & Atlanten) som har tillgång till Norra ishavet. Flera gånger har det konstaterats att sommarisen ända upp till den geografiska Nordpolen många år är borta under augusti och september. Nu påstår TT, som citerar de vanliga alarmisterna, att isarna som som vanligt smälter sommartid där uppe ska kunna orsaka ett metanutsläpp utan dess like. Det blir väldigt dyrt att sanera, enligt de forskare som yttrat sej. Man lutar sej mot en rapport skriven av en brittisk ekonom, Nicholas Stern. En man som naturligtvis inte hört uttrycket "skomakare, bliv vid din läst".
Grönlands glaciärisar - nåt helt annat än havsisen i Norra ishavet.
Man menar att det i Östsibiriska havet, där det är grundare än övriga Norra ishavet, kommer att ske ett metangasutsläpp som får medeltemperaturen att accelerera. Som jag tidigare sagt är havsisen endast ett tunt skal som är borta under stora delar av årets sommartid (juli-september). Inte ens då har det visat sej att havsbottnen tinat upp, trots temperaturer runt nollan i vattnet. Jag är inte så säker heller på att det finns så mycket metan bundet i marken i Sibirien som man tror. Det mesta tror jag är omvandlat till andra saker. Den kemiska formeln för metan är CH4, vilket alltså innebär att en kolatom och fyra väteatomer har gått samman. Den här gasen sönderfaller ganska snabbt, kemiskt sett, i sina beståndsdelar och kolet faller till marken. Vätet går upp i atmosfären och försvinner så småningom ut i rymden.

Inte oväntat har den här nyheten  blivit huvudnyheten i TTs nyhetssändningar, framför allt Dagens eko där det fick första tjing, före skandalen med Vattenfall. Men det märks att man inte lärt sej nåt om vetenskapen bakom rapporterna. De vetenskapliga rapporter som citeras handlar om att det finns en risk för metanutsläpp, inte att det kommer att ske. Men risker vill inte viktigpettrar höra talas om. De tar bort ordet risk och ersätter det med troligtvis. Dessutom glömmer de bort att isen flyter ovanpå havsvattnet och den isen gör varken från eller till där den finns. Den bär oss människor men inte mer. Den går rätt lätt sönder när havet pressar på. Sommartid är den också ofta en enda sörja.

Låter den beskrivningen som att havsisen skulle kunna hålla metan tillbaka nån enda gång? Nej, det låter snarare som slarvig journalistik...."You can never be overdressed or overeducated."

Klimatfrågan blir ett slagträ för manshatande charlataner

I Tyskland får barnen i 13-14-årsåldern läsa en text i ett led för läsförståelse som handlar om att män är orsaken till de påstådda klimatproblemen. Dravlet vet tydligen inga gränser. Indoktrineringen börjar ju i skolorna med vad som än är populärt och eftersom de som kallar sej feminister i Tyskland tydligen fått tag i klimatfrågan så är de snabba med att påpeka männens fel i allt som existerar i samhället. Hellre än att förhöja sej själva rackar de ner på andras fel. De tar således den enkla psykologiska utvägen.
Hjärntvätt börjar tidigt...
Precis som i många andra frågor är det inte bevisat åt endera hållet hur det är med klimatet men eftersom alla viktigpettrar har svalt den sidan av frågan som handlar om mänsklig påverkan vilken leder till kris och undergång med hull och hår utan att tänka speciellt kritiskt är det svårt att nå fram till dom med rim och reson. Man kan se konspiratoriskt på det hela men faktum är att de jag kallar viktigpettrar (oavsett kön, härkomst och utseende) är såna som antingen vill ha makt själva eller utnyttja de med makt. De ser alla frågor som ger dom makt som viktiga och bästa sättet att få makt eller utnyttja makthavare är att se till dessa frågor hålls igång.

Likt Don Quixote och hans väderkvarnar håller de på och slåss mot oss vanliga människor, vilka de ser som ett hinder för deras mål. Målet är förstås att få vara med där det händer. Klimatfrågan är ingen vetenskapsfråga, om nu nån trodde det. Det är frågan om övertolkning av det vissa anser är en möjlighet och som upphöjts till politisk sanning, en sanning som vi alla är tvungna att bekänna oss till eftersom politikerna bestämmer, på mycket ont och lite gott.

Det är därför våra barn hjärntvättas med propaganda, som den i Tyskland, om hur hemsk mänskligheten (framför allt då vi män) som förstör naturen och miljön. Vi ska informera barnen om hur man lär sej tolka världen och vilka alternativ för lärande som finns, inte hjärntvätta dom med det vi anser att dom ska veta. Charlataner är vad de är, de som planterar felaktig information i barn utan att lära dom hur man tänker kritiskt. Får barnen i skolorna verkligen lära sej hur kritiskt tänkande fungerar? Jag tror inte det..."Too much sanity may be madness. And maddest of all, to see life as it is and not as it should be."

tisdag 23 juli 2013

Vetenskapshörnan: Den blå punkten i fjärran

20 juni skrev jag om förberedelserna inför fotot som togs av Cassini mot vår planet från Saturnus. Nu har fotot gjorts offentligt av NASA och vilket underbart foto! Titta på ringarna och se sen den lilla punkten under dom. Där bor vi, alla vi sju miljarder människor samt alla andra djur, plantor och allt annat levande.

Den här bilden hade Carl Sagan verkligen gillat. Han hade rätt. Man blir verkligen spirituell av att se sånt här."Science is not only compatible with spirituality; it is a profound source of spirituality."

En illegal immigrant har siktats!

Den har setts i Västervik och Svedala. En sån där hemsk utlänning som kommer hit och tar för sej. Ut med den! Har Migrationsverket vidtalats?
Se så "hemska" en del utlänningar ser ut. Bild från Wikipedia.
Det rör sej om en gåsgam som flugit runt i södra Sverige en längre tid. Den hör vanligtvis hemma i södra Europa, västra Asien och Afrika där den äter as och tar enstaka smådjur. På våra breddgrader hamnar den bara då vindarna tar den hit. Vad den äter här är oklart eftersom det inte finns några större djur här, med undantag för älgen och visenten. Men den flyger nog snart utomlands, säkert till glädje för alla som hatar utlänningar."The next morning dawned bright and sweet, like ribbon candy."

måndag 22 juli 2013

It's evolution, baby!

De stora sophögarna i haven av plast och annat är förmodligen snart ett minne blott. Bakterier som äter kolväten gillar vår oljebaserade kultur hur mycket som helst. De som ständigt kommer med skrämselpropaganda om hur illa ställt det är med alla aspekter av vår natur borde nu tänka om när det gäller våra plaster. Det har varit ganska tyst om dessa bakterier sen det upptäcktes så tidigt som 1975 att en art bakterier kunde äta oljebaserade produkter som nylon. Samtidigt ger det extra bevis för Darwins evolutionsteori då man på nära håll har kunnat se hur andra varelser anpassar sej för att kunna äta produkter framtagna av människan.

Om vi kunde få domedagsälskarna att lyssna på rim och reson nån gång skulle de i alla fall sluta babbla om plasten som sakta dödar haven eftersom detta i stort sett inte stämmer. Men vi borde inte hälla ut plastätande bakterier i haven för det. Det kan sluta illa. Låt istället naturen ha sin gång i sakta mak så sköter den allt själv. Vi ska inte sparka evolutionen åt sidan nu när den fixat ett gäng gamar som rensar upp bland våra kadaver."When you're at peace, you embrace the eternity.
When you're confused, you be dazzled by doomsday.
"

söndag 21 juli 2013

Fotosalong: Bilder från en tokig vecka

Det har varit den vanliga så kallade musikfestivalen här i Malung. Eftersom jag inte gillar dansbandsmusik har jag hela veckan försökt fotografera saker som inte direkt har med musiken att göra i Folkets park (som här heter Orrskogen, vilket dock är lite förvånande då jag aldrig sett några orrar där). Det har nämligen varit gott om aktiviteter vid sidan om. De ska jag nu visa upp i bildform. Håll till godo!

Ishallens parkeringsplats, som under veckan som gått varit full med husbilar, husvagnar och annat i campingväg.
Några turnébussar nära Orrskogen.
Flygplan ingick i fordonsutställningen på tisdagen.

En Corvette var också med på fordonsutställningen.

Ett litet elektriskt tåg körde folk från centrum ut till folkparken för att de skulle kunna lyssna på det där som 50,000 verkar gilla.
Mat serverades i alla dess former, som här renkebab som enligt sloganen var "godare än gott", hur nu det fungerar.
Tunnbröd serverades också. Det luktade väldigt gott härifrån.
Riktig musik spelades också.
Besökarna gjorde snabbt slut på mat och dryck i affärerna. Detta är resultatet av en dags härjning. Dagen innan var den här hyllan full.
Racerbåtar körde på älven under tisdagens fordonsutställning.
"The individual who says it is not possible should move out of the way of those doing it."

lördag 20 juli 2013

Vetenskapshörnan: Guld kommer från gammaexplosioner

Guld kommer från rymden, det vet väl alla nu. Nu vet forskare också att guld inte kan bildas i stjärnor, inte ens de största och mest våldsamma stjärnorna. Gränsen för vad super- och hypernovor kan skapa är järn. Sen är grundämnena för tunga rent atommässigt. Guld och andra ämnen kan bara bildas i så kallade gammastrålningsexplosioner (Gamma Ray bursts på engelska), vilka ofta är resultatet av kollisionen mellan två neutronstjärnor.

Så det guld som delas ut till atleter, stjäls från butiker eller glöms bort i gamla bankvalv kommer från urgamla explosioner i rymden. Det bildas hela tiden nytt så om vi kommer ut i rymden på allvar nån dag är det bara att plocka för sej, såvida inte nån annan civilisation redan har mutat in området.
"Gold is the corpse of value..."

Kanske inte alla singlar vill bli ihop med någon

Många annonser i TV och på internet verkar handla om att få singlar (ensamstående, inte gruset!) att bli ihop med någon, gärna då så att de betalar en avgift för detta. Det är väl det som allt handlar om, antar jag. Att tjäna pengar på att tussa ihop människor med varandra. Man kan undra om det är lika intressant att följa upp hur det går för dessa människor som blivit ihop. I företagens intresse ligger det kanske att de sökande snabbt går isär och börjar söka på nytt. Återigen ett antagande från min sida och som jag inte tänker gå in på mer.

Men jag funderar över alla som inte vill ha någon i sitt liv, som är nöjda med att leva ensamma, som nöjer sej med sina kompisar. Det är rätt många som väljer det livet idag. Dels för att de inte vill släppa någon inpå livet eller för att de är blyga. Andra åter känner att de misslyckats i den delen av det sociala nätverket som kallas samliv så de avskärmar sej från just den delen för att leva allena. Kärlek och erotik kan man ha ändå, fast på ett lite större avstånd.

Alla dessa människor kanske känner en onödig press av att se all denna reklam som slängs i ansiktet på dom. Jag gör det i alla fall men så irriterar jag mej på nästan all sorts reklam (framför allt om den sjungs eller reklammakarna använder direktöversättningar från engelskan). Att tjäna pengar på andras olycka har man hört många gånger men att tjäna pengar på upplevd eller tänkt framtida lycka verkar vara lika cyniskt.

Men inte bara reklamen är så här mot ensamstående. Hela samhället verkar rynka på näsan åt folk som väljer att leva på egen hand. Jag får känslan att en del tycker synd om en när man säger ordet singel och att det nog finns nån där ute. Men om man som jag kommit fram till att det inte finns nån där ute (just nu åtminstone) så är det inte kul att få höra tonvalet i rösterna hos folk, märka ordvalet som talar om att andra tycker synd om en trots att jag är nöjd med mitt val av liv. Många är så fast rotade i systemet där alla ska ha en att vara med att singlar helt enkelt är otänkbara eller åtminstone bara en övergående fas i livet.

Men för en del är det ingen övergående fas i livet. Det är ett val för livet, ett sätt att leva som alla andra sätt. Det viktiga är att alla människor är lyckliga och sätten att bli (samt förbli) lyckliga på är många. Man ska inte behöva ha dåligt samvete för sitt livsval. Samhället ska inte döma individen för hans/hennes val av boendeform. Det finns andra saker att döma en för."#€"@%&~¨™+!"

Lite om skepticism och dess påverkan på klimatfrågan

Att vara skeptisk innebar för de gamla grekerna som följde filosofen Pyrrhon att man frågade och frågade tills svaren fanns inom räckhåll, om detta var möjligt. Framför allt tre frågor ställde Pyrrhon själv om tingen och förhållandet till dessa ting.

Första frågan var att ta reda på vad tingen är och hur de fungerar. Andra frågan handlar om hur vi kan relatera till dessa ting. Den tredje frågan är vilken attityd vi bör ha gentemot dessa ting. Pyrrhons svar blev att tingen är inte går att skilja åt så lätt och är inte mer si än så. Pyrrhon gjorde konklusionen att de mänskliga sinnena inte känner vare sej sanning eller lögn om tingen, bara hur de verkar vara. Kort och gott, vi kan alltså inte få tillgång till all kunskap.

Med detta i åtanke kan man fundera över hur lite skepticism det finns och varför det inte uppmuntras att tänka i dessa banor i skolan och i samhället i stort. Vi borde kunna se bortom "hur det verkar vara" men långt, långt, långt ifrån alla gör det. Själv har jag väl gjort mej skyldig till detta sätt att resonera för många gånger men jag försöker komma loss från det. Det handlar om att försöka, och försöka igen.
Hmm...
Det viktigaste med skepticism är samma sak som i skräckfilmer, tro inte att en sak är utagerad. Det finns alltid nåt nytt som dyker upp runt hörnet. Det är därför det här med klimatfrågan irriterar mej, att saken skulle vara utagerad och att allt är klappat och klart. Jag ser nu att detta diskuteras på annat håll, med just klimatfrågan som grund.

Precis som James Randi säger är det ett misstag att börja teoretisera innan vi har alla fakta. Vilket så många av oss gör, framför allt i den här frågan. Har vi verkligen alla fakta i klimatfrågan? Det vore bäst om vi alla höll inne med teorier och hypoteser innan vi skriker från taken vad vi anser om en sak. Jag tänker inte skrika förrän vi vet allt och eftersom studiet av atmosfären och dess förändringar är en såpass ny vetenskap ska ingen av oss skrika. Bara viska lite om det vi verkligen vet..."Det är med klimatet som det är med kungahuset, alla vill höra sagor"

fredag 19 juli 2013

Streakande - roligt avbrott eller störande för pryda människor?

Mamma, här är jag!
In på plan kommer de störtande i födelsedagskostymen. De hinner komma kanske ett tiotal meter innan väktare och/eller polis fångar in dom. Det var vanligare med sånt här förr än det är idag. Jag talar förstås om streakare. Ett roligt störningsmoment i den tråkiga vardagen på en fotbollsarena eller annan sportplats.

Jag har själv aldrig sett nåt sånt i verkligheten men det vore kul att se en nån gång. Dessutom ser jag inte heller att de skulle kunna skada någon. Den moraliska aspekten ser jag inte alls, dvs att det skulle vara fult att visa den nakna kroppen i ett komiskt sammanhang. Däremot tycker jag synd om dom som gör detta under vintertid i kallare delar av världen. I övrigt tycker jag att de ska få fortsätta sitt roliga "värv". Jag avslutar nu med en kompilation av streakare jag hittat på YouTube."The human body is the best work of art."

torsdag 18 juli 2013

I religionens namn - enter


Nu kan du som god katolik slippa skärselden genom att ansluta sej till Vatikanens twitterflöde. Då kan man fråga sej, vem blir internets Martin Luther?"If you look for perfection, you'll never be content."

onsdag 17 juli 2013

Fotohörnan: Sportfotografi

En vanlig form av fotografi är sport. Det handlar ofta om rörelser, snabba sådana, så det gäller dels att ha en snabb kamera, snabba reflexer och ett relativt skarpt objektiv så att man hänger med i svängarna. Igår tisdag var undertecknad och såg en fordonsutställning där bland annat racerbåtar deltog. Här följer ett antal bilder från dessa båtars framfart på flodvattnet.

"I love mankind, it's people I can't stand.
Man is the only creature who refuses to be what he is."

En dikt om dårskaperna i vår värld

Upphovsrätten blir upphovsfel och världen får lida för det,
samtidigt som många av våra barn blir sjukare för att de inte rör sej,
och tokar kan göra nästan vad de vill utan upptäckt i det franska landet,
och även när de åker fast får de all den uppmärksamhet de kan tänka sej.

Världen har sina dårar, feta som smala, långa som korta, kvinnor som män,
men också vi är dårar därför att vi inte gör nåt åt vår situation, än,
Men frågan är vilken situation vi måste göra nåt åt för vi kan inte satsa allt på ett kort,
utan vi måste ta varje enskild händelse för sej och se till att det också blir gjort."They were maps that lived, maps that one could study, frown over, and add to; maps, in short, that really meant something."

tisdag 16 juli 2013

Olja och tokerier

Inte direkt Mellanöstern kanske...
 Olja i Israel? Det förändrar ingenting eftersom det är Mellanöstern vi talar om. Ett område dårar slagits om så länge människor bott där och förstört lika länge genom felaktigt jordbruk och överdriven herdeverksamhet. Det förlovande landet har det då rakt inte varit de senaste 4000 åren. Det är som sagt bara dårar som ser detta som det förlovade landet och vill ha en del i det.

Oljan kommer bara fortsätta dårarnas marsch på väg mot undergången. Den kommer inte frälsa Israel utan det finns en stor risk att landet blir ett nytt Saudiarabien - en självgod stat med tokiga idéer om hur invånarna ska sköta sej enligt religiösa lagar. En radikaliserad stat utan vett och sans. Låt oss hoppas att så inte sker men risken finns. Makten får inte hamna i de religiösas händer. Då får vi upptakten till ett storkrig."Control over the production and distribution of oil is the decisive factor in defining who rules whom in the Middle East."

måndag 15 juli 2013

Vädret, väderstationerna och flygplatser

Varför har så många länder väderstationer vid flygplatser? Storbritannien och USA har det och av dessa länkar att döma finns dessa också vid flygplatser i Sverige. Det är väldigt underligt att låta såna stationer finnas vid flygplatser, anser jag eftersom dessa platser praktiskt taget är täckta av asfalt och betong.

Dessa båda material är synnerligen värmeledande och ger mer eller mindre felaktiga siffror till statistiken. Inte ens med korrigeringar kan man vara säker på att man får det helt rätt. Det blir inte bättre av att ha såna i närheten av städerna heller.

Anthony Watts har flera gånger visat hur felaktigt det kan bli med att mäta temperaturer vid flygplatser. Men han är ju på "fel" sida i klimatfrågan så hans artiklar lämnas ofta utan större avseende från beslutsfattares sida. Tur då att folk i gemen lyssnar (förhoppningsvis) på honom.

Nej, väderstationer bör helst placeras utanför städerna, gärna så att inte ens de mest rådande vindarna för med sej värmen från städerna, som vi ju vet påverkar såväl det kortsiktiga vädret som klimatet. Vi kan ha väderstationer även i städerna men då endast för att visa temperaturen där som jämförelse.

Den verkliga temperaturangivelsen för hela planeten ges bäst ute i naturen. Städerna är ett helt system för sej. Därför borde temperaturangivelser för städer och flygplatser anges i separata tabeller jämfört med resten av världen. Då kanske vi får se vad teorin om mänskligt inducerad global uppvärmning går för.
"Why do they always give the temperature at the airport? Nobody lives there!"

söndag 14 juli 2013

Varför är abort en sån stor fråga för en del?

Texas har beslutat kringskära möjligheterna och rättigheterna att utföra aborter. Rätten till ens egen kropp har samtidigt kringskurits tillsammans med de mänskliga rättigheterna. Detta för att republikanerna i USA anser att livet är mer eller mindre heligt. Livet är mycket men heligt är det inte. För varför är abort en så stor fråga att man är beredd att ta till våld? Här i Sverige kom politikerna fram att abort är ett bra alternativ utan att några större bråk uppstod. Jag inbillar mej att politiker är lite olika här i Europa, åtminstone lite mer tillåtande från konservativt håll rörande vanligt folks rättigheter.

För det är ett ingrepp i folks rättigheter att inte ge dom rätten att bestämma över sina egna kroppar. Det som växer i en kvinnas kropp och som så småningom ska bli ett barn är visserligen ett liv men det är inte helt självständigt förrän det är redo att födas fram. Det är ju beroende av att modern bidrar med föda i stort sett hela tiden. Det står då i all rimlighets namn kvinnan fritt att bestämma över detta växande liv som hon själv vill.

Samtidigt bör man inte rusa åstad in i ett beslut om abort hur lätt som helst. Ett sånt ingrepp är inte riskfritt, trots våra mycket bättre metoder av idag. Sen kan det finnas den risken att man inte får fler barn efter detta.

Abort är för mej inget att orda om. Det är en fråga för kvinnan och enbart kvinnan. Andra parter kan förstås komma med råd men i slutändan är det endast den gravida kvinnans beslut som gäller. Varför det ska lagstiftas mot detta förstår jag inte."Truth never damages a cause that is just."

lördag 13 juli 2013

Jag fattar inte ett barr

Det verkar som tanken bakom skogsdöden fortfarande lever. Vart tredje barrträd ska vara hotat enligt en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). DN rapporterar om detta som man anser vara en allvarlig händelse samtidigt som man visar en höstbild med ett gulnande lövträd på presentationssidan.

Jag är säker på att alla träd är hotade hela tiden, liksom allt annat levande. Annars skulle livet inte överlevt till idag. Att klimatförändringar skulle orsaka utdöende är utan tvivel, det gäller att anpassa sej eller dö. Så kall är evolutionen. Vilken roll våra aktioner spelar är oklar eftersom träden tycks ha anpassat sej till våra utsläpp och avverkningar, även om det går långsamt. Men jag fattar inte mycket av artikeln DN skriver. Vem är skyldig till att träden dör ut i SLUs ögon? Vilka åtgärder planerar man för att rädda träden?

Men behöver vi rädda träden? De kanske klarar sej utan oss. Vi kanske inte ska peta alltför mycket i sånt som möjligen klarar sej lika bra utan vår inblandning."The sun always shines above the clouds."

fredag 12 juli 2013

Myten om behovet av våld för att kväsa bråktendenser

Den här artikeln visar en myndighetspersons övervåld från sin sämsta sida. En maktdemonstration är vad detta är, inget annat. Det handlar om att utöva våld för att visa hur mäktig man är. Här går en polis till grov överdrift i syfte att kväsa vad som uppenbarligen upplevs som våldstendenser. Men det är inte polisen som myndighet som är den skyldige här utan den enskilda myndighetspersonen som har gjort bort sej. Självklart kan man fråga sej hur det hade slutat om det varit en helt annan polis som gjorde en insats här.

Samtidigt kan man fråga huruvida det är så bra att hålla på att retas på det här viset som den slagne gör. Det verkar som om en del vill utmana ödet just för att de märker att de kan provocera fram övervåld. I det läget gäller det att som polis hålla huvudet kallt, vilket vår polis inte gjorde. Hon såg istället rött direkt och gick till attack, precis som han verkade vilja att hon skulle göra.

Behöver vi verkligen poliser som ser attack som enda sättet att kväsa motstånd? Är våld verkligen det enda sättet att se till att våldstendenser slås tillbaka? Jag vill försöka slå hål på myten att vi behöver ta till våld från myndigheternas sida närhelst nåt allvarligt är väg att eskalera. Man kan fråga sej om det verkligen är rätt sorts folk som är poliser när en del av dom så lätt låter sej provoceras. Se kravallerna i Göteborg 2001 och nästan vilken demonstration som helst som urartat genom åren. 

Med våld menar jag just det som sker i videon ovan. Att knuffas och buffa undan någon är inte våld, även om det kan utvecklas till det. Så, än en gång ställer jag frågan, är samhället förtjänt av poliser som låter sej provoceras av tokar och retstickor? Till sist: Är samhället förtjänt av tokar?"once upon a time there were cannibals now there are no cannibals any more"

Fotohörnan: Semester


Nu är det dags för semester så jag tänker bara ta det lugnt och sitta här vid datorn och skriva lite om det som retar mej. Som vanligt alltså fast i ett lugnare tempo. Idag retar jag mej inte på nåt speciellt. Det som händer ute i världen är så hemskt och samtidigt så skrattretande att jag knappt tycker det är lönt att bry mej om det längre. Så håll till godo med dessa sommarbilder."I'm just a musical prostitute, my dear."

torsdag 11 juli 2013

Kritiskt tänkande bara till en viss gräns

Murry Salby är ett exempel på att kritiskt tänkande inte alltid uppskattas. Bild av Josh.
 Man får inte vara för kritisk. Ifrågasättande är inget alla vill sträva efter, verkar det som. Man vill inte höra saker som avviker från ens egen övertygelse. Alla är inte mottagliga för alternativa åsikter. Så är det verkligen inom klimatfrågan som den förs nu. Tanken är den att alla ska ha rätt till en åsikt, vare sej man har rätt eller ej, och när det gäller en vetenskap där inga egentliga rätt eller fel existerar kan man inte stänga andras åsikter ute bara för att de strider mot ens egna. Att fler tycker si än så är inget försvar för att si skulle vara bättre än så. Det är enbart en åsikt, inga absoluta fakta.

Kritiskt tänkande bygger på idén att inget är som det verkar vara vid första ögonkastet. Det handlar om att inte ta något för givet, speciellt inte om det verkar bombsäkert. Om det verkar vara helsäkert kan man vara säker på att det inte är det. Det finns alltid nån som hittar ett fel. Det är som Albert Einstein sa om en teori, att den bara är stark så länge den bevisas men den faller direkt när ett enda experiment motbevisar den. Det är grunden i kritiskt tänkande.

Till skillnad mot Einsteins teori om relativitet så faller de flesta andra teorier direkt eller efter ett tag. Så ock de flesta teorier inom klimatfrågan. Inte många håller måttet men likväl håller många upp teorierna som varande dagsens sanning. Därför uppmanar jag alla som blint tror på alla alarmistiska teorier att titta här nedan på Sidney Harris teckning om teorier och sanningar:
Märk väl att en vetenskaplig teori inte är sanningen, än mindre verkligheten. Teckning av Sidney Harris."Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one."

onsdag 10 juli 2013

Hårdare straff för fyllekörning, tack!

Den som kör full eller påverkad av droger har förverkat sin rätt till alla samhällets rättigheter, om man fortsätter köra och dessutom kör på folk så de dör eller hamnar i rullstol för resten av livet. Vi bör helst se rattfyllerister som personer som använder sitt fordon som ett vapen och således ska de prövas i rätten som mördare eller misshandlare. De förtjänar endast samma sorts behandling som dessa. Att de är olyckliga i sitt liv eller är beroende av nåt är ingen ursäkt. De har sagt upp alla normala samhälleliga rättigheter när de sätter sej i en bil och kör iväg.
Vad får dessa människor att sätta sej i en bil när de inmundigat eller injicerat farliga ämnen i sej som gör dom ytterst ostadiga? Är det nån inre drift att visa upp sej för andra, ungefär som när andra fyllon börjar dansa eller skråla hejdlöst? Eller är det en undermedveten drift att göra av med sej men att de inte vet hur? Vad som än ligger bakom är de farliga och faktiskt bör alkoholister och andra drogberoende spärras in på vårdhem närmast automatiskt. Hur man än ser på saker och ting med liberalistiska ögon så är alla, de beroende inkluderade, förtjänta av att få nån form av vård på en plats som är skild från oss andra.

Alltså, de som åker fast för rattfylleri bör få vård på en plats så långt från allfarvägarna som möjligt. De ska plockas från sina bilar och köras till såna platser, efter en utredning om deras vanor och ovanor. Det låter kanske som nån form av gulag men det de utsätter oss för är värre än det här förslaget. Det är här den stora massans väl och ve går före individen för när man super sej full eller drogar på annat vis förlorar man sin identitet och blir en individlös varelse. Såna bör skopas upp och göras till individer igen.

Naturligtvis går det inte att kurera den här sjukdomen som beroende ju är. Det enda man kan göra är att se till att dessa människor kan lära sej hålla sej i skinnet genom en form av vård. Men hur den vården ska se ut vet jag inte eftersom jag inte vet tillräckligt om psykologi och hur hjärnans kemi fungerar i detalj. Kanske kan nån av er läsare mer om detta. Så jag lämnar över diskussionen här. Varsågod."Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody."

Fotohörnan: En blomma

En närbild på en blomma, kan det vara nåt mitt i allt elände som äger rum ute i världen?
Den här blomman finns i en blomlåda som ofta blir misshandlad av ligister som inte gillar vackra saker, verkar det. Men hittills har den fått stå, den här gången. Låt oss hoppas att så fortsätter. En liten blomma har blivit bortryckt men den satte jag tillbaka."We built tall buildings, but we have not become any taller."

tisdag 9 juli 2013

Dumheter världen över: Tredje världskriget

Vi kanske kan få det tredje världskriget på halsen i alla fall. Såvida det inte redan har startat. Det var ju inte förrän i efterhand som man började benämna de tidigare världskrigen för just världskrig. Trettioåriga kriget som benämning dröjde till långt efter 1648 då man började titta tillbaka och då såg att man hade hållit på i 30 år med meningslöst våld och övergrepp.
Religion och krig hör ihop på nåt vis. Teckning av Don Addis.
Vi har Syrien sen tidigare, småbråk i olika delar av Europa som hela tiden hotar att bli värre, Egypten visar tecken till våld, men inget av detta har än så länge blivit en gemensam smältdegel av dumheter som riskerar att bli ett storkrig mellan länder. Dock får jag hela tiden känslan av att ju mer bråk som uppkommer desto mer likt krig blir det och det är religionen som i grunden styr detta. Den religiösa åskådningen vill säga. Där det finns en stark religiös vilja finns också en stark krigisk ådra. Religion ger påfallande ofta upphov till de mest horribla idéer. Eller vad sägs om rasism, främlingsfientlighet, vi-och-dom-mentalitet, utanförskap, hjärntvätt, sekterism, våld mot oliktänkande för att bara nämna några av de värsta sakerna som religiösa människor skapat.

Nu ska man akta sej för anekdotiska bevis, bara för att religion finns där krig finns behöver det inte betyda att all sorts religiöst tänkande leder till krig. Krig kan ofta startas för att man vill ha nån annans mark eller deras påstådda rikedomar. Ibland startas krig i samband med fotbollsmatcher. De religiöst färgade krigen tenderar dock att vara mer våldsamma och brutala än de flesta andra. Det stora Balkankriget under 1990-talet var till stora delar religiöst betingat då kristna och muslimer begick brott mot varandra för "den rätta trons" skull.

Var första och andra världskrigen religiöst betingade? Både ja och nej. De var främst av allt en respons på de spänningar som rått i Europa sen 1800-talets början med nationalistiska strömningar hit och dit och en önskan att hävda sej gentemot de andra stormakterna i ens närhet. Man använde sej av religionens uttryck för att rättfärdiga sin krigshets. Det var nobelt att dö för nationen på samma sätt som det tidigare var nobelt att dö för gudarna.
Han har så rätt, så rätt...
Så, har vi ett tredje världskrig på gång? Vet ej, det får de överlevande avgöra när dammet lagt sej. Kommer de religiösa fortsätta sin frammarsch? Definitivt. Tro inte att förnuftet vinner alla gånger. Men humorn vinner i alla fall och kan vi bringa våldsverkarna på fall genom att få dom att skratta har vi vunnit en delseger åt förnuftet."Humor är när förnuftet fått helfnatt"

måndag 8 juli 2013

Exempel på miljöförstöring: Rivningshetsen på 1960-talet och framåt

Jag tänker lista i all korthet exempel på miljöförstöring som vi människor gör oss skyldiga till. Den här gången handlar det om massrivningar av hus och hela stadskärnor. Jag har nyligen sett ett program om rivningshetsen som hade sin höjdpunkt i Sverige på 1960-talet och som sen fortsatte en bra bit in på 1980-talet. Hela städer raderades i praktiken ut när man ville modernisera och göra slut med det gamla. Trafiken skulle in i städerna och människorna ut.
Västerås var en av de mest drabbade städerna. Bilden tagen av en fotograf boende i Västerås på 1960-talet och publicerad i VLT.se 14 mars 2013.
 Man kan förstå de styrandes motiv. De kom påfallande ofta själva från fattiga eller mindre bemedlade förhållanden, eller såg fattiga förhållanden när de växte upp, och när de fick makt ville de få bort vad de ansåg vara en skamfläck. Men de gick för långt. Det räckte inte med skamfläckarna från barndomen. De började ganska snart kasta lystna blickar på de ganska fina hus som fanns i städers och byars respektive centra. Ingenjörer fick i uppdrag att rita saker de lärt sej på fina skolor och snart började dessa "strandade valar" dyka upp i våra samhällen kort efter att de gamla husen fått stryka på foten.

Idag har vi omvärderat våldtäkten på våra innerstäder och i vissa städer har vi byggt om dessa betongschabrak så de bättre smälter in i miljön. I andra städer har man rivit dom och ersatt dom med glaskonstruktioner eller med mer passande byggnader. Saken är den att de stora byggnadernas tid är förbi, med vissa undantag. Idag borde vi satsa mer på småskalighet som tillsammans bygger upp en större entitet. Ladorna utanför städerna som hyser stormarknaderna är förstås del av dessa undantag. De är monstruösa hemskheter som ingen borde ha fått bygga men fördelen är att de inte förstört några finare hus i innerstäderna.

För stadsmiljön var rivningarna rena rama skräcken men jag skulle vilja härleda många sjukdomar som drabbat folk i städerna till rivningarna eftersom många bakterier och virus frigjordes. Som tur är har de flesta människor immunitet mot dessa sjukdomar men de som ändå drabbades borde ha fått kompensation. Sen byggdes betongschabraken med dåliga material som i sej har bidragit med sjukdomar. Vad kan hända när dessa rivs? Blir det en miljökatastrof eller förskonas vi? Vi får väl se.


"...dusk is the time when men whisper of matters about which they remain silent in the full light of the sun."

Populära inlägg