tisdag 22 februari 2011

Sälj ut SVT!

Det är nog dags att sälja ut Sveriges Television. Inte bara slopa avgiften alltså som alla TV-ägare tvingas betala och som går till förment oberoende television men som i praktiken ju är styrd av särintressen värre och mer ordnade än nånsin de privata intressen som styr reklamkanalerna. De kanaler som idag kallas Sverige Television är egentligen ägda av en stiftelse vars medlemmar och styrelse utses av riksdagen. De har ett politiskt uppdrag att sända vad som kallas oberoende TV med ett så brett utbud som möjligt. Däri ligger problemet; utbudet är inte så brett som man vill låta påskina.

Det som sänds i SVT är i stort sett samma sorts program som i alla andra kanaler, det som dominerar är engelskspråkiga serier eller av brittiska eller amerikanska serier påverkade program. Underhållningen består av närmast glamorösa galor med inslag som mest liknar smaklös italiensk eller tysk TV. Kulturen är mestadels små program insprängda här och var. Vetenskapsprogrammen sänder mest en viss sida av en debatt, en debatt vilken är grunden i all vetenskaplig forskning men SVT har valt sida i nästan alla vetenskapliga debatter och i vissa fall (klimatet och miljön) har man valt den politiserade sidan.

Sporten är samma som sänds i alla andra kanaler och även om reportrarna är duktiga tycker jag att de verkar lite frustrerade ibland då de får för liten tid på sej att presentera den sport som ska visas upp. Debattprogrammen tar upp ämnen som när de ska diskuteras blir skjutna i sank av att programtiden är för kort, ämnet är nästan alltid redan överspelat i andra medier när det kommer till TV samt att de som diskuterar ämnena många gånger låter sina politiska övertygelser, i förlängningen också det parti de företräder, ta överhanden över eventuella personliga åsikter i ämnet. Man politiserar alltså det ämne man ska diskutera.

Ett perfekt SVT skulle kunna skötas lika väl om det antingen gjordes till ett helt fristående statligt bolag eller såldes ut helt till privata intressen. Fördelarna med att göra det till ett statligt bolag är att man då har möjligheter att sända program baserat på tittarnas önskemål oftare än idag genom statens försorg. Då skulle pressen från oss tittare få dom att ta bort allt onödigt. Vad som är onödigt får en omröstning utvisa. Kanske en uppdelning av de befintliga kanalerna så att all underhållning och kultur i övrigt hamnade i en kanal, allt politisk debatt, all vetenskap och alla nyheter hamnade i en andra och all sport och övrigt hamnade i en tredje. barnkanalen kan vara som den är nu. På så sätt kan inget sägas vara onödigt.

Nackdelen med statlig kontroll är förstås att man får en apparat med särintressen som i praktiken inte förändras vilken regering som än styr. Samma nackdel blir det med en privat ägare. Det skulle vara mer fördelaktigt med ett kooperativ eller nåt som liknar brittiska ITV.

Denna föreslagna uppdelning tror jag skulle fungera även om SVT gjordes privat. Då skulle man kunna betala en prenumeration på det man gillar mest så att man betalar för det man ser på och inget annat. Det blir visserligen en kontrollapparat men den är ska utformas passivt så att inga uppgifter om vad man ser på kommer till någon utomståendes kännedom.

Nu vill jag se läsarnas reaktioner på detta inlägg. Varsågod och skrik!

Populära inlägg