lördag 23 april 2011

Inför en kommande serie om vår nordiska historia

Jag planerar att skriva en serie om vår tidigaste historia där jag ser på vad som hänt ur min egen synvinkel. Det är främst förhistorien jag är intresserad av och den allra tidigaste verifierbara historien. Jag tänker göra halt vid ca 1650 eftersom den senare historieskrivningen är så väldokumenterad att jag känner att min syn på den är onödig. Dessutom tycker jag inte att det är tillräckligt intressant för egen del.

Jag skulle vilja ha synpunkter på det jag tänker skriva om. Det blir rätt många episoder och många bilder samt gott om spekulationer. Det handlar inte om att skriva en absolut sanning utan om att skriva vad jag anser utifrån ett plausibelt scenario. Det handlar alltså om det sannolika, inte om sanningen. Det går nämligen inte att skriva om sanningen när man skriver om tidig historia eller förhistoria. Mitt favoritområde är perioden då bönderna kom och tog över samt när bronsåldern kom.

Det kommer dock att dröja innan jag skrivit klart för att kunna presentera mitt material här. Någon gång i månadsskiftet april-maj kan jag presentera det. Väl mött då.

Populära inlägg