tisdag 1 juni 2010

Israel är en liten maffiastat med mindervärdeskomplex


Igår gick jag till angrepp mot de stater i Mellanöstern jag kallar maffiastater, ett uttalande jag är stolt över. Ingen kritiserade det, vilket jag tolkar som att man höll med mej. FNs säkerhetsråd verkar hålla med mej också. Just Israel är den mest utstående av dessa maffiastater, främst pga deras imperieönskan. Att deras värsta motståndare, Hamas, också har denna önskan gör saken bara värre. Israel är grundat på den felaktiga idén att judar behöver sitt förlovade land - nånstans, främst för att man vill komma undan förföljelser som ägt rum genom ca 2000 år. Att de då vänder på steken och själva förföljer med samma nit som en gång deras förföljare är inte bra.

Vad judar (här menat människor av olika härkomst som bekänner sej till den judiska religionen) behöver är lugn och ro, framför allt frihet från förföljelse. Det uppnås redan nu i framför allt USA men också i Europa utan att man behöver terrorisera andra människor. Detta liksom andra folkslag som anser att det får vara nog med förföljelserna. Armenierna är här ett utomordentligt exempel för att inte tala om kurderna, som efter 2500 år i förskingringen fortfarande inte har fått en egen stat. För att återgå till Mellanöstern vore en delning av det israeliska området så att en palestinsk stat får uppstå att föredra framför dagens situation där två terrorgrupper, den ena starkare vapenmässigt än den andra, får terrorisera vanligt folk utan att de kan göra nåt eller säga nåt om det. Som kanske märks ömmar jag specifikt för vanligt folk i den regionen eftersom vanligt ALLTID kommer i kläm vad stater och deras dumheter anbelangar.

Israels styrande elit lider helt klart av mindervärdeskomplex för hur ska man annars förklara den expansiva lebensraum-politik som förts sen 1967. Man ser på grannarna som ett hot och grannarna ser Israel som hedningarnas bastion, ett monster som måste bort. En fredlig lösning är nog tyvärr inte i sikte och skulle det bli ett riktigt krig är jag inte säker på att Israel går segrande ur det, snarare så att den staten utplånas och då blir det än värre för marken är av en för mej outgrundlig anledning helig mark för tre religioner (alla med imperiefasoner och etnisk rensning på programmet) och den som innehar den marken blir på nåt sätt världens härskare. Realpolitiken har anpassats till denna hämndkultur som utmärker maffiaorganisationer. Skillnaden är enbart i namn: Israelerna och palestinierna har mage att kalla sina organisationers ledare för politiker och regeringar med tillhörande ministrar. Dessutom har de mage att kalla ordningshållande personer för militär och polis. Milis är ett bättre ord för terroristorganisationer ska man inte benämna med civiliserade ord som militär och polis. Dessa sista ord är till för bruk i demokratiska länder, något som inte kan sägas om Israel och Palestina. Varför inte kalla dom vid deras rätta namn, capo?

En inte så liten sak: Förföljelsen av folk som bekänner sej till judendomen saknar inte motstycke i historien. Tvärtom är det många minoritetsgrupper med religiösa eller kulturella inslag som skiljer sej från majoritetens som fallit offer genom millennierna. Sikher i Indien är ofta utsatta för både muslimers och hinduers vrede - under 1980-talet många gånger så till den milda grad att Kristallnatten var ett bråk mellan allsvenska fotbollsklubbar i jämförelse. Ska vi då ge sikherna en egen stat? Vi kanske skulle göra det för med samma utgångspunkt som Israel bildades 1948 borde sikherna fått en stat redan.

Världen kände skuld över vad som hände under andra världskriget och en lösning på problemet rusades fram av britterna och det då nybildade FN. Terroristdåd under åren efteråt ledda av de människor som sen skulle komma att leda Israel gjorde saken klar för de som styrde då vad som måste hända. Israel måste bli en egen stat och gärna på bekostnad av andra människor i trakten. Likt en Josua som for fram med en frenesi som mest liknar det som hände i Bosnien under 1990-talet (läs gärna avsnittet i gamla testamentet) for dessa imperieönskande onda människor fram genom Palestina och vräkte människor från deras hem och samlade dom i samma sorts läger som från början hade använts i Ryssland och Sydafrika i början av 1900-talet.

Resultatet blev att en hel generation palestinier, som ju egentligen genetiskt sett är samma folk som många av de som kom att kalla sej israeler, växte upp med hat och hämndlystnad gentemot vad de uppfattade som rika och förtryckande inflyttare som tog deras land ifrån med hänvisning till två saker, 1) de hade rätten att göra så eftersom deras förfäder hade bott här och 2) de hade fått rätten från FN att göra så eftersom man kommit överens om att en stat för alla förföljda judar skulle bildas här. I båda fallen åberopas gudomlig intervention, dvs från den store guden i himlen som en gång hade talat till Moses genom röken på ett berg och i en buske.

Det är samma sorts dumheter som att en kamelskötare från Mekka en gång hade ett samtal i en grotta med vad han kallade ängel om att skapa en ny religion. Samma dumhet går också igen hos en snickare som sade sej ha direktkontakt med en osynlig varelse som ville att han skulle skapa en ny värld, ett rike på jorden där alla levde i fred. Tankarna här är väl på sätt och vis bra men premisserna, talande buskar, änglar i grottor, samtal med osynliga varelser tyder mer på schizofreni än skapandet av nya religioner. Är det sunt att tillbe en gudom om deras profeter har såna här schizofrena drag? Speciellt som alla tre uppvisade så våldsamma drag att folk omkring dom dog.

För dessa sinnessjuka begynnelser har alltså miljontals människor dödats genom 3000 år. Sorgligt. Än mer sorgligt och vad värre är, hemskt, är att dessa tre religioner fortsätter att skörda offer än idag!

Jag ursäktar verkligen inte övergrepp som begåtts men sätt dom i deras rätta sammanhang. För 3000 år sen var etnisk rensning fullt acceptabelt eftersom man ansåg sej ha gudomlig rätt att göra så. Det hade man för 2000 år sen och 1000 år sen också. Från och med upplysningstiden har denna syn mer eller mindre försvunnit och vi accepterar inte längre att man mördar för att få mark. Ändå grundar sej en del primitiva sällar i Israel på just 3000 år gammal doktrin när de hävdar rätten till "helig" mark. Skrämmande tanke, framför allt som den delas av deras motståndare i Syrien, Palestina och Jordanien!

Nej, ska vi en gång för alla få slut på konflikten i Mellanöstern måste vi nog ta till drastiska metoder, som att ställa hela området under överstatlig administration, med våld om så krävs. Dessa länder har inte uppfyllt kravet att tillgodose vanliga människors rätt till ett drägligt liv. Det om något är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Så invadera framför allt Israel, de palestinska områdena och gärna också Syrien för att få ett stopp på fanatikernas framfart för de är i slutändan ett hot mot alla i regionen!

Populära inlägg