torsdag 28 maj 2009

Fildelning är allemansrätt

Tidigare har jag skrivit att fildelning är öppet köp. Nu är det tydligen allemansrätt också. Tryggt att veta att folk ser så på denna folkrörelse som sprider sej över världen.

Också bra att uttrycket "komma ut" får en ny, mer påtaglig betydelse.

Läses denna rapport av DNs, SVDs och andra tidningars journalister?

Urban Heat Island, känner någon av er till den värmeeffekten? I kortaste möjliga ordalag är det en effekt av att människans byggnader och vägar i kombination med trånga utrymmen och många personer på en liten yta gör att temperaturen stiger inom detta område och påverkar omkringliggande områden upp till några kilometer utanför. Det är det som gör att temperaturen i en stad är högre än i skogen utanför.

Nu har Skeptikern, min förebild No 1 inom den svenska delen av klimatfrågan, återgett allas vår mästerskeptiker Anthony Watts som skrivit en rapport om hur dåligt ställt det egentligen är med amerikanska temperaturmätningar. Så många fel har uppmätts vid och kring väderstationerna "over there" att de egentligen inte är tillförlitliga nog att användas i statistiken!

Då är frågan den om de stora drakarna vill ta upp detta...

Populära inlägg