tisdag 8 februari 2011

Grattis på födelsedagen, Jules Verne!

Idag den 8 februari 1828 föddes Jules Verne i den bretonska staden Nantes, Frankrike, som den äldsta av fem barn till en jurist, Pierre och hans fru Sophie. Det var tänkt att sonen också skulle bli jurist men den unge Jules lockades snabbt över till skådespeleriets och författandets bana. Han blev också intresserad av historia, naturvetenskap och resor. Detta är mannen som på 1800-talet förutspådde glastäckta skyskrapor, bilar, snabbtåg och ubåtar. Han beskrev också en resa jorden runt på ungefär 80 dagar, allt enligt de då samtida möjliga färdsätten. Allt detta hade han räknat ut genom att ta reda på hur fort ett tåg eller ett ångfartyg kunde gå som mest och vilka rutter som var snabbast. Det måste ha varit ett hästjobb att ta reda på allt detta genom intervjuer och faktasökande. Han hade ju inte internet till sitt förfogande utan enbart telegrafi, tidningar och de tidiga experimenten med telefonen.

När han dog 24 mars 1905 var han världsberömd. Hur många av dagens författare i science fiction-genren kan ståta med det epitetet?

Finns begreppet ras hos oss människor?

Nej!

Det är det korta och koncisa svaret. Det mer fullödiga svaret tar upp betydligt mer plats. Vad som finns är anpassningar till det rådande klimatet, den mat man äter och det man gör i de områden man bosatt sej i. För att det skulle finnas raser hos arten människa måste vi ha utvecklat mer än bara pigmentskillnader i huden. Hundar t ex har raser för att vi avlat fram de karaktäristiska skillnaderna i utseende, storlek och beteende hos dom. Fåglar av olika arter har raser för att stora populationer kommit från varandra. Ras är alltså endast ett steg mot att bli nya arter, om man ens kan använda ordet ras på nåt vetenskapligt vis. Så har inte skett hos människor, främst av den anledningen att vi träffat på varandra igen efter ca 100 000 år. Några genetiska skillnader som ger forskarna fog för att kalla de pigmentskillnader vi har för ras finns helt enkelt inte. Vår genetiska kod skiljer sej inte från Grönland till Australien, från Nevadaöknen till Sydafrika eller från Sibirien till Gibraltar. Det är t o m så att skillnaden mellan oss och Neandertalarna är så liten att man knappt ens kan tala om olika arter där, enbart underarter varav vi är dom som är kvar.

Det kan i sammanhanget vara intressant att diskutera ordet ras, vilket är ett ord av okänt ursprung. Det dyker först upp i italienskan under medeltiden som razza där det betyder folkslag. En del (se uppslagsordet race på Online Etymology Dictionary för mer information) vill göra gällande att ordet har arabiskt ursprung. Det arabiska ord man tänker på är ra's vilket betyder början, ursprung, huvud. Ordet når svenskan under 1660-talet, även då i betydelsen folkslag. Det är först under 1800-talet som ordet ändrar karaktär och får den betydelse av särskiljande mellan utseenden som vi lägger in i ordet idag. Vi får vara försiktiga med ordet idag men för 400 år sen användes ordet alltså om andra folk vilka som helst. Det är inget fel med den tolkningen. Vi borde gå tillbaka till den.

Så slutligen kan vi säga att ni som envisas med ordet ras, lägg ner det för det har inget med människan som art att göra alls, om vi inte talar om andra folkslag vilka som helst. Då är ordet relativt neutralt. Men bäst är väl ändå att lägga ner ordet helt och hållet. Rasism är för övrigt inget som har med främlingsfientlighet att göra. Det utvecklades ur ras och betyder att skilja folk från folk genom de metoder man använde inom rasbiologin, en "vetenskap" som utvecklades ur bl a antropologin som en avart. Tanken med rasism är att man såg vissa raser som förmer än andra. Det har inte direkt med främlingsfientlighet att göra utan med okunskap och en ovilja att lära sej mer grundligt om andra människor.

Långa, korta, smala, tjocka, bruna, skära, gulaktiga, gråa, alla är vi av samma art. Acceptera det för det är en sanning vi inte kan tumma på.

Populära inlägg