fredag 22 januari 2010

Ett antal frågor som NASA borde kunna svara på

Vi vet ju alla vem (James Hansen) som jobbar vid GISS, den organisation som har hand om NASAs temperaturmätningar på vår planet, eller hur? Nu meddelar TT att NASA anser att förra decenniet var det varmaste sen man började mäta något så när organiserat på 1880-talet. Det väcker en hel del frågor som kräver svar.

1. Var har man mätt och hur har man mätt för att få fram de siffror man anser sej ha för att kunna göra detta påstående? De flesta platser man mätt på hittills har varit flygplatser och liknande som har påverkat värmeutvecklingen, på ett för forskningen negativt sätt.

2. 120 års mätningar är inte mycket att stoltsera med. Vad mätte man med då på 1880-talet eftersom man inte hade de känsligare instrument då som vi har idag och hur vet vi siffrorna då var korrekta? Förresten, hur vet vi att dagens mätningar är korrekta?

3. De satellitmätningar som gjorts av andra organisationer visar att medeltemperaturen har sjunkit världen över under förra decenniet jämfört med decenniet innan. Varför skiljer sej NASAs från resten?

4. Hur har man kommit fram till att 2009 var ett varmt år när det enda man hörde från förra året var kalla och/eller blöta somrar världen över, t o m i de områden normalt är varma?

Vi ska inte dra för stora växlar på ett enda instituts siffror för det är ju endast 120 år vi talar om. Det är en droppe i havet jämfört med jordens hela historia och kan egentligen inte kallas klimathistorik. Det är för kort tid för att vi med säkerhet ska kunna tala om en trend. 120 är alltså för kort tid. 1000 år är mer giltigt men vi hade inga termometrar för 1000 år sen så vi får förlita oss på det vi kan gräva fram ur jorden. Trädringar och iskärnor bidrar också men det är framför allt jorden som åtminstone jag sätter min tro till.

Kan NASA eller nån annan expert svara på mina frågor?

Här är en som kan svara på frågan om satelliternas tillförlitlighet och det faktum att de inte varit uppe i omloppsbana mer än ca 50 år gör att man blir lite tveksamt inställd till NASAs påståenden. Dessutom är de ansvariga fast i IPCCs sätt att resonera.

Det finns lite rättvisa kvar i den här världen

Äntligen har Försäkringskassan (eller som de borde heta, Försämringskassan) fått på tafsen och det rejält. En kvinna som i ungdomen tvingades slava för nazisterna fick ersättning av den tyska staten för sveda och värk. FK ansåg då att dessa pengar skulle dras av från det hon fick i pension i Sverige och ansåg dessutom att mer än hälften av denna ersättning skulle tillfalla dom då de ansåg att hon frivilligt arbetat för nazisterna. Nu har Regeringsrätten gett henne rätt och pengarna ska hon själv ha.

Hur var det nu, Försäkringskassan? Arbeit Macht Frei! Man skulle kunna tro att de som bestämmer hur FK ska arbeta har beröringspunkter på nåt vis med de onda krafter som styrde i Tyskland för 75 år sen.

Populära inlägg