onsdag 9 maj 2012

Kamerahörnan: Allmänna platser?

Jag funderar lite mer kring det där med definitionen av termen allmänna platser. Det är tydligen så att jurister arbetandes för kommunerna kommit fram till att sjukhus, vårdcentraler, skolor och annan kommunal verksamhet i övrigt inte är att betrakta som allmänna platser och att fotografering då endast kan ske efter tillåtelse. Hur de kommit fram till denna konklusion vet jag inte och förstår än mindre. Det innebär ju nämligen att vi, dvs allmänheten, får svårt att få insyn i den kommunala verksamheten om vi vill att våra journalister ska kunna göra sitt jobb. Det lägger också hinder i vägen för privatpersoner som vill ha foton på den nyfödda. Ska det bli förbjudet att fotografera sammanträden inom kommunerna i framtiden också?

Sen kom jag också att tänka på att kommunalt ägda hus, såna man hyr en lägenhet, ju också är kommunal verksamhet. Är det förbjudet att fotografera i dessa byggnader också?"Byråkrati är en gigantisk maskin som sköts av dvärgar."

Populära inlägg