onsdag 13 oktober 2010

En del borde sluta med alkoholen

The Jetsons, är de representanter för ett överutnyttjande av vår planets resurser?

Enligt en rapport från Världsnaturfonden behöver vi två jordklot år 2030 för att täcka all konsumtion om vi fortsätter som vi hittills gjort. DN hänger på förstås och återger detta okritiskt. Jag säger okritiskt eftersom såna här larm har förekommit rätt många gånger de senaste 50 åren, framför allt från såna som amerikanen Paul Ehrlich. Inte nån gång har dessa larm besannats. Låt oss lista ett antal problem med en sån tanke:

1. Såna här larm är beräknade på hypotesen att det vi konsumerar idag kommer att växa med samma proportioner hela tiden. Det är på sätt och vis samma tanke som fick positivt tänkande människor på 1960-talet att tro att vi år 2000 skulle leva som The Jetsons, om någon händelsevis kommer ihåg den tecknade serien. Att vi skulle få det materiellt mycket bättre och då samtidigt konsumera mer av jordens resurser har dock inte slagit in på alla punkter. Vi är idag 6,7 miljarder människor enligt beräkningar men ytterst få av oss har den materiella utvecklingen inom räckhåll och även inom de utvecklade länderna finns det gott om fattiga människor som inte kan ta del av detta. Utvecklingen har faktiskt stannat av på många punkter. Det är inte många som har råd att köpa en ny bil eller dator varje år. Mycket återanvänds eller ärvs och blir således kvar i omlopp.

2. Larm av den här typen utgår från tanken att det vi konsumerar försvinner för alltid. Det kunde inte vara mer fel. Energi blir materia och vice versa i en oändlig cirkel. Dessutom svarar alltid olika arter på kriser genom att skapa fler organismer, förutsatt att det finns tillräckligt många exemplar för detta. Utöver detta ger vi ifrån oss en stor mängd avfall varav det mesta är organiskt material som bryts ner och blir ny jord för nästa generation av djur och växter.

3. Ju mer människor som får välstånd desto mindre familjer får dessa och mer benägna blir man att äta mindre. Fetman i världen är till allra största delen koncentrerad till fattigas konsumtion av mat och dryck. Det är ett faktum som är svårt att komma ifrån. Vi borde satsa på att göra fler människor ekonomiskt oberoende genom jobb och husrum snarare än att ge dom bidrag i form av mat. Man märker redan nu att tillväxten i de rikare länderna har minskat. I Japan kommer man redan inom nästa generation att märka av detta eftersom allt färre barn föds där. Nyligen läste jag att många länder i Sydostasien är på väg åt samma håll då deras välstånd ökat.

4. De naturresurser vi konsumerar försvinner inte heller. Kol är fast i ett oändligt kretslopp liksom vatten och metaller kan man inte bli av med så lätt heller. Visserligen hamnar framför allt tungmetaller och giftiga vätskor i vår natur på felaktigt vis och bör tas om hand men om vi bara kan ta tag i dessa problem har vi inte många problem utöver detta. Det är vår omedelbara närhet i tid och rum vi borde hålla ögonen på, inte jordklotet.

Min konklusion är att en del borde sluta med alkoholen, Den gör att man inte ser så klart. Man ser två jordklot när det bara finns ett. Vill de utnyttja ett till kan de alltid flytta till Gliese 581g.

Ska Världsnaturfonden göra nåt så är det att se till att befolkningen längs jordens stränder inte plockar sköldpaddsägg i samma utsträckning som hittills. Frågan är dock om WWF, med huvudet i det blå sen många år, kan sänka sej till att rädda en grupp djur som verkligen behöver hjälp att överleva.

Populära inlägg