lördag 28 juni 2014

Jorden svälter

Ja, jorden svälter bokstavligt. Men det är inte människor i Afrika och Asien som är problemet, utan bristen på koldioxid i atmosfären är det riktiga problemet. Det är ett faktum, vi står inför en värld utan koldioxid i större mängder, därför att det är bundet i haven och i marken. Det är empiriskt bevisat att det mesta av den koldioxid atmosfären en gång hade nu är bunden i haven. Man har t ex funnit att det för drygt 12,000 år sen var koncentrationen uppe i 425 PPM (425 miljondelar eller 0,0425 %) medan den idag är nere på strax under 400 PPM (0,04 %), och under 1700-talet har man beräknat att den var nere under 300 PPM.

Men alla dessa siffror är fjärran från de koncentrationer jorden hade för flera miljoner år sen. 8000 PPM (0,8 %) var det som mest för hundratals miljoner år sen, och inte ens då klarade sej jorden undan istider. Hur går det ihop, Al Gore? Som tidigare påpekats är det konstaterat att temperaturen stiger före koncentrationerna av koldioxid går upp. Så har det varit genom hela jordens historia och lär inte ändras nu bara för att vi människor börjat bidra till atmosfären.

Men vad menar jag då med att jorden svälter? Jo, det är så här att koldioxid är föda för flertalet gröna plantor världen över, t ex träd, alger, gräs och många andra växter. Även många djur och svampar behöver koldioxid, fast inte i samma mängder som vegetabilierna. Med mindre koncentrationer av koldioxid i atmosfären tvingas växterna och algerna ta mer av kolet från jorden, även om detta är svårare än genom fotosyntesen. Vårt tillskott genom emissioner från skorstenar och liknande utsläppskällor är inte tillräckligt.

Om vi i vanlig ordning skulle se nån form av mänsklig påverkan på detta kan vi se nedhuggningen av skogarna i jordbrukets början som en stor bov, men den kan inte förklara all minskning av koldioxiden i atmosfären eftersom alger och gräs spelar en större roll vid konsumtionen av koldioxid. Kanske minskningen av koldioxid i atmosfären har mer med hur levande organismer reagerar på temperaturen att göra än något annat? Koncentrationen minskar för att plantor och annat minskar när temperaturen sjunker. Sen, när temperaturen stiger igen ökar antalet bränder, vilket frigör en hel del koldioxid, och på sikt leder det till mer tillväxt.

Det är i alla fall som det funkar i teorin, och i vissa delar av världen funkar det också så här. Men globalt är det inte så säkert att det är så enkelt, framför allt som det inte är så säkert att kaosteorin fungerar överallt, i alla fall inte hela tiden. Det är kanske så kaosteorin funkar, att den inte gäller hela tiden (eller?).

Så vi kan väl säga att jorden svälter då det finns för lite koldioxid i atmosfären? Nej, vi behöver släppa ut mer av den varan. Så sätt igång!"Down into nothingness"

Populära inlägg