måndag 22 september 2014

Tack Magnus Cederlöf!

Magnus Cederlöf på Klimatupplysningen, du ska ha stort tack för att du förklarade vad positiv återkoppling är. Jag har grunnat så på hur man på ett så enkelt vis som möjligt förklarar vad uttrycket betyder och vilken den bästa förklaringen är på svenska, vad gäller klimatet och eventuell påverkan på detta. För den som undrar, och inte heller gitter gå till länken jag bifogar ovan, så är positiv återkoppling enklast uttryckt att något som händer förstärks av mekanismer som redan är i bruk och om man förutsätter att atmosfären redan är instabil blir det antingen mycket kallare eller mycket varmare genom något som sker i atmosfären.

Ungefär som när en liten svag människa kan orsaka ett stort ras i en lagerlokal med en truck genom att lagerhyllorna redan är instabila. Nu vet vi att detta med positiv återkoppling inte stämmer alla gånger, för då skulle vi få istider varje gång ett stort vulkanutbrott täcker hela jordklotet med sitt svavelmoln. Inte heller har temperaturerna skenat uppåt av våra utsläpp av koldioxid. Ingen positiv återkoppling där heller alltså.

"Someone left the cake out in the rain
I don’t think that I can take it
Cause it took so long to bake it
And I’ll never have that recipe again."

Populära inlägg