torsdag 17 oktober 2013

Sverige har fått en ny ärkebiskop - vad med det då?

Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, Antje Jackelén, är snart ett faktum och genast gottar sej pressen i denna, egentligen totalt ointressanta ickenyhet. Det gudomliga består väl mest i att det just är en kvinna som blir ärkebiskop men det har förstås ingen betydelse. Hon är en människa som alla andra och som alla "vet" numera finns det inga gudar och gudinnor, utom en och annan gitarrgud.  Vad hon då kanaliserar vet ingen. Lite kul är det att se medias låtsade intresse för allt som har med kristendom att göra, just den dag hon valdes, men hur tyst det är i de stora medierna sen dess.

Men de religiösa kommer säkert lyssna på henne så fort hon öppnar munnen. Och öppnar munnen gör hon. Hon har även kritiserat Richard Dawkins för hans antireligiösa budskap. Hon menar att han också är fundamentalistisk och dogmatisk i sitt sätt att föra fram sitt budskap. Visserligen har hon rätt i att han är dogmatisk, men det blir man när man möter fundamentalister och mer eller mindre omedvetet faller in i deras språk.

Sen har ju Dawkins gått samma väg som många andra ateister, det vill säga att de en gång varit religiösa men sett hur världen fungerar, egentligen. Närmare bestämt kan man säga att Dawkins är agnostisk ateist, vilket innebär att han förkastar alla gudar och deras förmenta påverkan på världen men är okunnig om resten av tillvaron. Vad som skapat universum och sett till att den stora smällen ägde rum är alltså okänt för honom, och andra med honom.

Men åter till ickenyheten om "vår" nya ärkebiskop. Eller snarare om Svenska kyrkan© och dess arbete. Varför har kyrkan så stor makt 13 år efter skiljandet från staten? Då tänker jag främst på att skolorna så ofta väljer att ha sina avslutningar i kyrkorna, som inte missar chansen att göra smygreklam, trots att det enligt stadgarna är förbjudet med religiös påverkan inom skolans ramar. Så varför då ha avslutningar i kyrkan över huvud taget?

Här har den nästkommande ärkebiskopen sin åsikt klar; Jackelén menar att skolan som religionsfritt område är en chimär. Hon menar att det som kallas Livskunskap också bär på religiösa undertoner och är på gränsen till psykologiskt kvacksalveri, vilket gör att jag gör tolkningen att hon inte helt litar på psykologi som ämne. Hon ställer frågan: Varför är det sektvarning på all religion i Sverige numera? Därför att de, nästan utan undantag, uppför sej som sekter! Det gör visserligen många politiska och andra organisationer också, men inga är så utstuderade som religioner.

Vad som än händer med den nya ärkebiskopen vid rodret så kommer den svenska kyrkan att fortsätta leka herre på täppan några år till. Det ska bli intressant att se om denna organisation kommer att fortsätta vara lika irrelevant som den varit de senaste decennierna för samhället. Det finns en jättestor lägenhetsbrist bland studenter. Det finns många kyrkor som inte längre används. Varför inte göra om dessa stora lokaler till studentbostäder? Då, Antje Jackelén, får du många proselyter och din organisation får mer pengar.
"All sport blir bättre av Tom & Jerry-ljud"

Populära inlägg