fredag 7 maj 2010

Venus ingen planet att jämföra med

 [ NASA / JPL / Caltech ]

Steven Goddard har skrivit ett gästinlägg på Wattsupwiththat som handlar om hur fel man har haft gällande jämförelser mellan vår egen planet och vår närmaste grannplanet, Venus. Det är inte hur Venus atmosfär är uppbyggd som är orsaken till dess höga temperatur, det är trycket. Molnen är mycket tjocka där, ca 50 km, och det är orsaken till att atmosfärtrycket vid ytan är nästan 100 gånger större än på vår planet. Venus har 96 % koldioxid i sin atmosfär, men det har Mars också men där är temperaturen betydligt lägre. Mars har en sjundedel eller nåt sånt av vårt atmosfärtryck så där når temperaturen sällan högre än ca 20-25 grader och -160 är inte ovanligt där. Venus har i genomsnitt temperaturer på nära 500 grader!

Goddard påpekar också att Venus albedo, alltså hur mycket ljus från solen som reflekteras tillbaka ut i rymden, är dubbelt så stort som jordens, trots att vi är längre bort och således tar emot mycket mindre solljus. Alltså kan inte solen påverka Venus temperatur nåt nämnvärt. Följaktligen har solen mer möjlighet att påverka temperaturen på jorden eftersom vi har ett mycket lägre atmosfäriskt tryck och färre tjocka moln. AGW-anhängarna har allt färre ben att stå på. Man kan undra hur länge de ska hålla på (Se skämtteckning nedan).

Teckning av Josh

Populära inlägg