måndag 5 augusti 2013

Hela solsystemet skapar vårt klimat

Här har vi en forskare som hävdar att planeternas gravitationskrafter gentemot varandra inom solsystemet spelar en stor roll för jordens klimat, dvs dess återkommande vädermönster. Ian Wilson heter han och han är astrofysiker från Australien. Han säger att de andra planeterna omkring oss, framför allt närheten till Venus och närvaron av jättelika Jupiter, påverkar hur vädret ska bli på vår planet. Han menar också att solens gravitation gör samma sak med alla planeterna plus att solens ca elvaåriga aktivitetscykler (bland annat hur solens fläckar uppträder på ytan men det finns många fler cykler) också påverkar vädermönstren på jorden, precis som andra sagt före honom.
Då torde vädret på de andra planeterna påverkas likadant. De mönster vi ser i Venus atmosfär, i Mars atmosfär osv verkar enligt denna forskning vara resultatet av samma samverkan mellan planeterna och solen. Solen är förstås i centrum för allt med sin stora massa och våldsamma natur. Riskerna med den här forskningen, liksom med all forskning, är att man stirrar sej blind på de mönster som framträder ju längre man granskar siffror och faktiska händelser som uppträder vid såväl experiment som i verkligheten.

Det är den gamla "fienden" orsak och verkan som dyker upp, vilken gör att man ser saker som på ytan kan verka vara orsaken till nåt som händer men som i realiteten bara kan vara ännu ett symptom på att nåt händer. Orsaken ligger dold i det som sker. Det är väl därför så många anser koldioxiden vara orsaken till den globala uppvärmningen när det i verkligheten visar sej att den bara är just ett symptom på nåt som redan orsakar en uppvärmning. Oavsett vad som egentligen sker bakom kulisserna är det intressant att se de olika teorierna som framkastas för de ger alla en intrikat helhetsbild av såväl forskningen som verkligheten.
"War does not determine who is right - only who is left."

Populära inlägg