onsdag 25 januari 2012

Världen och dess resurser mår bra, det är vi människor som mår dåligt


Man behöver inte vara forskare för att förstå den här länken. Endast 5 % av världens tillgängliga vatten utnyttjas varje år, ändå är det stridigheter om vattnet. Problemet är alltså inte att vi överutnyttjar vår planet, vi underutnyttjar den totalt sett och överbelastar den på fel platser genom att bo för trångt där vatten och annat saknas för att kunna upprätthålla en större population.

Således kan det konstateras att vår planet mår bra men vi människor mår dåligt, rika som fattiga. De rika för att vi har det så bra och de fattiga för att vi har det så dåligt och för att vi bor på fel platser. Vad ska vi göra åt det? Vi kan ju inte gärna skjuta alla fattiga nu när vi vet att det finns vatten och mat åt alla. Måste en del ha mer än andra? Då talar jag inte om de allra rikaste. De har sitt på det torra och bebor en så liten del av jorden att det är löjligt att anklaga dom. Nej, jag talar om de i den övre medelklassen som breder ut sej och tar mark från de som också skulle behöva mark. Framför allt är det de nyrika som bär den största skulden här. Mindre än 20 % av jordens landyta används kontinuerligt och bara 3 % av den är städer. Det borde alltså finnas mark för alla så det t o m blir över till alla andra djurarter.

En sak som borde kunna gå att genomföra är att se till att höja de fattigas levnadsstandard. Bättre vatten, bättre hushåll, bättre tillagningsmöjligheter, större och säkrare hus, bättre kommunikationer, mer småjobb och uppmuntrande av privata satsningar inom alla sektorer. Politikerna får också sluta spendera de biståndspengar som kommer in på sej själva. Det är pengar som är till för att hjälpa fattiga att bli mindre fattiga. Vi kanske ska överväga att sluta ge pengar till stater vars politiker och tjänstemän snor dom för egen del.

Vi är sju miljarder människor i världen just nu, enligt beräkningar, och det är faktiskt inte mycket. Skulle alla människor ställa sej på rad invid varandra så långt det bara går och i olika led efter led med en armlängds avstånd såväl sidledes som framför och bakom skulle alla dessa få plats i Lappland eller på Kreta. Ingen av dessa platser syns speciellt väl från rymden om man inte vet var man ska leta eller har en bra kamera som kan zooma in på områdena ifråga. Vi har nog plats för lite fler människor men då måste vi se till att alla bor på platser där vatten finns utan problem. Öknar, halvöknar, tundror och bergsområden är inte bra ställen för stora populationer.

Kommer nästa krig att handla om såna tillgångar tro?


"But he loves you!"

Populära inlägg