onsdag 6 april 2011

Ozonhålet - är inte det permanent?

Nu kommer vi till ett ämne jag är väldigt intresserad av men inte kan allt om. Det visade sej klart och tydligt när jag för ca två år sen skrev om ozon och blandade ihop dess kemiska beteckning (O3) med hydronium (H3O). I vilket fall handlar en artikel i dagens aftonbludder om just ozon och det hål som finns över polerna. FN hoppar på tåget, som vanligt när det gäller alarmism, och varnar folk för att sola för länge i sommar. Så här skriver man i tidningen: "Ozonlagret över Arktis, området kring Nordpolen, är enligt FN-organet World Meteorological Organization, WMO, nämligen tunnare än någonsin.
– Vi uppmanar folket i Skandinavien att följa de nationella UV-varningarna, säger organisationen i ett uttalande.
Anledningen är ovanligt stark kyla i stratosfären vilket har förstärkt effekten av ozonskadliga ämnen, rapporterar WMO.
Enligt SMHI kan ozonskiktet i april komma att ligga på nivåer upp emot 30 procent lägre än normalt.
Att utsätta huden för ultraviolet strålning i hög dos ökar risken för hudcancer, malignt melanom."

Jag har skrivit om det många gånger men ingen läser ju mina inlägg så jag gör det igen för de som läser AB:s artikel och av en händelse skulle hitta till min blogg: det är ingen slump att det finns en försvagning av ozonlagret vid polerna. Det är just där som jordens egen magnetfält är som svagast och det är där solens ultravioletta strålar lättast hittar ner. Märk väl att de ultravioletta strålarna är som starkast vid ekvatorn och vid kräftans vändkrets eftersom jorden lutar mot solen just där. Ändå märks ingen försvagning av ozonlagret där alls. De flesta utsläpp av för ozonet potentiellt farliga ämnen sker just vid kräftans vändkrets och strax norr därom. En sak till att fundera över. Ozon är ett farligt ämne att andas in och det bildas ofta i storstäderna med huvudvärk, impotens och t o m döden som följd. Varför försvinner inte det av våra utsläpp av t ex freoner?

Nu pekar forskarna (återigen dessa anonyma experter) på att det är i stratosfären allt sker. Men i så fall skulle det inte bildas nåt nytt ozon alls. Märk en sak till; ozonet var som svagast vid polerna under de år som solen var som starkast med utbrott. Jag är ingen anhängare av orsak och verkan i alla lägen men detta är en intressant sak att fundera över.

Mitt råd är att sola lite men bada mycket. Ligga på stranden och låta sej bli grillad är så tråkigt. Det är i vattnet, bland skäddorna, maneterna och tången allt roligt sker.

Populära inlägg