torsdag 2 december 2010

Dumstrutar till alla journalister som skriver om klimatet

Moderna spisar påstås vara svaret på klimatproblemen. Det kan diskuteras. Killen på bilden har inget med saken att göra, ej heller spisen. Bilden "snodd" från Julius blogg.

Enligt vad jag lärt mej i skolan, sen fått uppfriskning på den här sidan och den här samt några till om atmosfären och det långsiktiga klimatet har det som står i dagens DN inte någon som helst negativ påverkan på klimatet, vad man nu menar med negativ i det här sammanhanget. Ändå skriver man om att installera moderna spisar i Indien som om det vore just lösningen på nåt klimatproblem. Självklart behöver de moderna spisar, vare sej det är gas eller el, för gamla öppna lerugnar är definitivt ingen bra lösning. Det sprider sot i den omedelbara omgivningen och förgiftar allt levande på sikt med diverse ämnen som frigörs vid förbränning.

Att detta sot skulle påverka klimatet har jag dock svårt att se. Sot faller till marken efter ett tag eftersom det är tyngre än luft. Så på lång sikt kan jag inte se att det skulle påverka åt endera hållet. De finfördelade partiklar som ingår i skogsbränder eller vulkanutbrottsprodukter är en annan femma. Men även där är vi relativt oskyldiga eftersom de flesta bränder orsakas av någon annan än oss. Faktum är att det skulle behövas fler bränder för skogar behöver förnyas och bränder är det bästa sättet. Kalhyggen är för begränsade i sin omfattning även om jag tror de yngre plantorna tackar för chansen de får.

Så, en dumstrut till alla som skriver så som DN gör.
Det är bättre att skriva neutralt om klimatsvängningarna, med risken att man inte får den uppmärksamhet man förtjänar. Det är inte djävulen som finns i detaljerna, det är verkligheten. Den är viktigare än sanningen eftersom sanning är en blandning av verklighet och dikt. Så sade Povel Ramel i alla fall. Även om han hade fel om kärnkraften hade han rätt här.

Populära inlägg