torsdag 2 december 2010

Arsenik istället för fosfor

Mikrober är fantastiska. De kommer säkerligen att överleva oss alla. Nu har astrobiologer som undersökt en sjö i Californien, Mono Lake, funnit en sorts mikrob som istället för fosfor har arsenik som bas i byggandet av sitt RNA och DNA. Nu menar astrobiologerna att man få ta med arsenik i beräkningen vid sidan av de redan kända ämnena syre, kol, väte, kväve och svavel när man kollar efter liv i yttre rymden.

Alltså även ännu en vinst för evolutionen.

Populära inlägg