lördag 16 oktober 2010

Isar kommer, isar går, lycklig den som isen får


Ryssar är ett motsträvigt folk, inte minst i klimatdebatten. Ett nyutkommet verk (bokens omslag ovan) gör processen kort med vad som i väst anses vara vetenskapligt, nämligen uppfattningen att människan skulle vara den huvudsakliga orsaken till uppvärmningen av vår planet. Man tittar i boken på isarnas utbredning i Arktis och kommer fram till att det inte finns nåt stöd för hypotesen om att utsläpp av växthusgaser skulle få isarna att smälta. De följer nämligen ett mönster mellan smältande och återfrysning som inte brutits av någon industriell verksamhet från vår sida.

Det kan vara av intresse att veta att de flesta storkrig vi upplevt i Europa har ägt rum under kalla perioder i vår planets historia. De har planerats under slutet av värmeperioderna och när det blivit lite kallare har man slagit till.

Populära inlägg