torsdag 10 juni 2010

Dumheterna från AGW-sidan fortsätter


Isberg exploderar inte. Det är en fysikalisk omöjlighet, annat än om de blir träffade riktigt hårt av nåt objekt t ex en meteorit och då är de ju själva inte orsaken till explosionen. En sån faktoid har nog uppkommit från berättelser om hur isbergen med ett dån ändrat utseende på en ganska kort tid. Ändå hävdar en organisation som kallar sej Cool Emotion att "deras" isberg gjort just det.  De fick pengar att skapa ett konstverk och ställa detta på ett isberg som just kalvat från Grönland. Komplett med GPS-sändare och allt. Men efter några veckor var konstverket borta och de hävdar nu att den globala uppvärmningen fått isberget att explodera och smälta katastrofalt snabbt.

De har uppenbarligen aldrig fått lära sej att is tumlar runt när det fått en viss övervikt på ena sidan, oftast pga att vattnet eroderat en sida av isberget så ny jämvikt måste uppnås. Se filmen ovan. Med stor säkerhet ligger "konstverket" på havets botten nånstans utanför Grönland. Granskar man bilden nedan där konstverket syns på toppen ser man faktiskt att isberget är på väg att tippa över. Det är bara en fråga om när det ska ske.

Jag undrar när de som gått på AGW-myten ska lära sej att granska ALLA fakta. Vi kritiker är i alla fall skeptiska och kan tänka själva. Så gör det, tänk!

Populära inlägg