fredag 7 oktober 2011

Rasismens åtta pelare

Var vänliga notera att följande är mina egna åsikter. Det är ingen vetenskap. Skulle du se detta som vetenskap skulle du nog kunna se överensstämmelser överallt om du följde detta mer eller mindre slaviskt.

Rasism är per definition en beskrivning av människors förvrängda syn på varandra, där vi är indelade i raser, underarter, som bör hållas åtskilda från varandra för annars blir det för mycken blandning vilket leder till en utarmning av de olika raserna. Mot bakgrund av modern forskning, framför allt genetik och bättre arkeologiska metoder, har vi kommit fram till det inte finns några raser hos den moderna människan. Det kan kanske komma att bli så i framtiden men det vet vi inget om. Om något är vi, neandertalarna och Denisovanerna underarter, raser, av vår gemensamma föregångare, Homo Ergaster (eller Homo Erectus om man så vill), genom en vidareutveckling vi kallar Homo Heidelbergensis. Mer än så, vi verkar vara en hybrid av tre underarter som en gång utvecklades ur Homo Heidelbergensis. Dessa tre var de ur Afrika komna Homo Sapiens, de från Europa och Mellanöstern komna Homo Neandertalensis och Denisovanerna, som levde i det inre av Asien för kanske 40 000 år sen. Vi är hybriden av dessa, Homo Sapiens Sapiens. Vi är desamma, oavsett om vi är från Afrika, Europa, Amerika, Asien eller Australien. Skillnaderna mellan oss genetiskt sett är så små att det nästan gränsar till inavel i vissa fall.

Då vi nu vet detta är rasism egentligen ett begrepp som bör glömmas bort, men så lätt är det tydligen inte. Alla vill inte ta till sej kunskap. De vill inte ha sin lilla "perfekta" värld förstörd av nya intryck som irriterar och förvirrar. Men vad är då rasism från början? Hur är det uppbyggt och vad är det som bygger upp det? Som jag ser det är det följande åtta pelare som bygger upp det rasistiska "templet":

1) Nationalism - tanken att man bor i ett land lett av en ledare som tar hand om en, att man känner sej som en del av något större.

2) Främlingsfientlighet eller -misstänksamhet - en instinkt som finns hos alla djur, vad vill den här främlingen?

3) Patriotism - den nära kusinen till nationalism, tanken att man är född i ett land och att man är släkt med andra som talar samma språk och att alla har i stort sett samma syn på saker och ting.

4) Pseudovetenskap som är maskerad som vetenskap - frenologi, rasvetenskap är två discipliner som knappast någon seriös forskare av idag vill befatta sej med, de är den främsta orsaken till att vi ser på varandra som om vi vore olika raser.

5) Politik och politiska ideologier - alla politiska ideologier har vid ett eller annat tillfälle haft synen på andra människor som "dom där", alltså människor som är mindre värda än ens egna. Hela idén med klasskampen är genomsyrad, historiskt sett, av denna syn. Att det inte poängteras idag beror på att man har reviderat sin egen historia.

6) Religion - med religionens hjälp kan man verkligen få till det där synsättet som handlar om "vi och dom". Ingen annan del av det mänskliga psyket och samhället kan få oss att se på andra människor som "dom där". Det var med religionen som utgångspunkt som Hitler gick igång på alla cylindrar.

7) Forskare som låter sin forskning styras av sina personliga åsikter. Exempel på detta är alla naturvetenskapare och historiker som lät sej påverkas av sin tids rådande syn på människor ur rasistisk synvinkel. Jag ska ge er ett par namn som ni kan fundera över och googla: Kossinna och Retzius. Redan nu kan jag säga att den sistnämnde även förekommer i punkt 4 så dessa två punkter är väldigt närbesläktade.

8) Individer och smärre grupper med en stark övertygelse om att rasismen är ett bra sätt att se på oss människor, såväl som entiteter och som art.

Som sagt, övertygelse är en svår nöt att knäcka. T ex är jag övertygad att jag har rätt när jag säger att rasism gör människor som ser sej som rasister till sämre individer eftersom de då inte bara ser ner på andra utan förnekar sitt eget ursprung, ett fantastiskt ursprung där anpassningar till rådande klimat, solstrålning, mat och en massa andra faktorer spelat in för att göra oss alla till vad vi är.

Kan du komma på fler pelare, som skiljer sej distinkt från dessa åtta så lägg gärna till dessa i kommentarerna här nedan. Revision av historia kan vara bra, även om den inom politiken är en fara för oss alla. Framför allt om det rör sej om historiker med starka politiska motiv som vill skriva böcker för undervisning i skolorna.

"- Got any milkfed chicken?
- Yes, sir.
- Squeeze the milk out and bring me a glass."

Populära inlägg