fredag 9 augusti 2013

Gudomligt ingripande i klimatfrågan

Ärkebiskop Anders Wejryd ger sej in i klimatdebatten och menar att urfolken drabbas hårdast av problemen med det som kallas klimatförändringar och med dessa menas förstås den påstådda mänskliga globala uppvärmningen. Urfolken lider förstås redan av olika anledningar som vi inte behöver gå in på här och ska vi i den utvecklade världen fortsätta lägga oss i deras liv och leverne blir deras levnadssätt alltmer trängt. Men att de skulle lida av några förändringar i klimatet är helt och hållet ett påstående som kräver extraordinära bevis. Några såna har ingen av oss sett på sistone. Faktiskt inte alls någon gång.

Mänskligheten, liksom alla andra djur, har alltid genomlidit drastiska förändringar i vädermönstren och vår tid är förstås inget undantag. Varför skulle då förändringarna vara värre än de nånsin varit för urfolken? Ska vi vara elaka kan det sägas att det bara är att bita ihop och fortsätta anpassa sej till rådande omständigheter. Problemet är inte förändringar i väder, vind och vädermönster utan det faktum att vi faktiskt tvingat de så kallade urfolken att acceptera våra nationsgränser vilket lett till att nomadfolken inte längre är så nomadiska utan är bofasta, till men för både folken och marken de bebor.

Att vara bofast är inget problem för oss stadsbor och andra bofasta, som är ättlingar till folk som gjorde sej bofasta redan för minst 8000 år sen, men för herdefolk och traditionella jägare/samlare är det ett problem att tvingas bo kvar på samma plats eftersom marken de nyttjar blir mer ansträngd då. Alaska är ett sånt problem där urfolken tvingats slå sej ner för permanentboende och det har satt sina spår i marken de bebor. Visst blir marken påverkad av oss i städer och byar också men vi tillför samtidigt en massa till den marken vilket gör att det skapats ett eget ekosystem här som alla levande drar nytta av.

Vad gäller ärkebiskopens inlägg i debatten så undrar jag om han hoppas på ett gudomligt ingripande. I så fall får han vänta länge...
"Der Deutsche fährt nicht wie andere Menschen. Er fährt, um recht zu haben."

Populära inlägg