fredag 7 oktober 2011

Myten om jordens uppvärmning

"Snodd" från serien Speed Bump av Dave Coverly.

Jag vet inte hur många gånger jag har skrivit det jag nu kommer att skriva om. Det har jag skrivit här och på andra ställen. Nämligen att uppvärmningen av jorden är skenbar. 0,8 grader C på ca 150 år (egentligen 100 år eftersom tillförlitliga mätningar världen över inte startade förrän vid förra sekelskiftet) är inte speciellt mycket när vi talar om medeltemperaturen på hela jorden. Det är inte heller bevisat eller ens påvisat vad denna uppvärmning beror på. Orsak och verkan är ju lätt att ta till men bara för att det låter som en anka, ser ut som en anka kan det mycket väl vara en tamgås. De låter väldigt lika. Likafullt dyker det ständigt upp människor som är övertygade att av människan koldioxidinducerad uppvärmning (AGW gemenligen kallat) av vår planet existerar samt att vindkraft och så kallat biobränsle är det bästa sen jorden blev till. Allt som kritiserar denna syn är näst intill svordomar i kyrkan för dom. Ta detta exemplet som Lars Kamël lyfter fram. De blir närmast förnärmade när någon dristar sej att kritisera AGW.

En av få temperaturserier man verkligen kan lita på till åtminstone 80-95 % är den som tas fram av UAH. UAH är ett universitet i Huntsville, Alabama, USA. De har förlitat sej på ett antal satelliter för att mäta temperaturen en bit över marknivå och en som mäter havets temperatur. Men nu har den senare satelliten stängts av pga problem. Satelliten är ju dock nio år och ingen trodde faktiskt att den skulle kunna vara igång så länge. Men var lugna, det kommer mera av den här varan. Det ska sägas att jag inte helt litar på att all temperaturmätning sker exakt som det är tänkt att ske. Skälen för min misstro presenterar jag i nästa stycke. Temperaturmätning medelst satellit är så nära perfektion man kan komma.

Mitt inlägg handlar om en sak som tycks gå många förbi, nämligen det att vi tycks förlita oss på en vetenskap som är minst sagt dåligt skött. Man kan skriva aldrig så många godkända uppsatser och inlägg, om vetenskapen bakom haltar blir det ändå bara pannkaka av alltihop. Den haltar nämligen väldigt betänkligt ifråga om en sak, själva mätningen av lufttemperaturen. Jag har påpekat gång efter annan att medeltemperaturen för hela världen bygger på alltför få väderstationer, många av dom är dessutom felplacerade. Asfalt, ventilationssystem, värmeuttag och betong påverkar mätningarna väldigt mycket, i fel riktning eftersom det blir varmare i en stad än utanför. Allt detta bidrar till vad som kallas Urban heat island-effekten (urban värmeö), eller som jag kallar den urbana värmepunktseffekten.

Forskare med den förutbestämda åsikten att människan orsakar en uppvärmning av vår planet har stirrat sej blinda på de väldigt få väderstationer som finns kvar, varav samtliga är på ett eller annat sätt kopplade till mänsklig bebyggelse och/eller verksamhet. De är som jag skriver i förra inlägget övertygade om sin sak och kan inte se alternativa förklaringar. Skillnaden är här att dessa människor kan man (oftast) resonera med och det finns gradskillnader hos dom hur mycket eller lite de tror på sin "religion". Man stirrar sej också blinda på medeltemperaturerna vilka är basen i det vi benämner klimat. En tredje sak man stirrar sej blinda på är vad som är kopplat eller inte till AGW-tanken. Fler naturkatastrofer eller färre, vilken sorts naturkatastrofer? Jordbävningar, orkaner, översvämningar, vulkanutbrott, kallare vintrar, varmare vintrar, regn, hagel, allt detta diskuteras på fullt allvar inom deras kretsar. Lite logisk tankeverksamhet får det väl ändå finnas där, eller hur?

Det är väl okej att man undersöker hur mycket koldioxid det finns i luften men att basera påståendet att människan ligger bakom en ökning av atmosfärens bestånd av koldioxid på grundval av ett tänkt mått före industrialiseringen för ca 200-250 år sen är inte äkta vetenskap, åtminstone inte om man ska följa de riktlinjer jag återgav skrivna av Sir Karl Popper häromdagen. Ett antagande kan aldrig vara grunden för en vetenskaplig teori. Antagandet måste bevisas för att bli teori. Var är mätserierna från 1700-talet och framåt som bevisar ståndpunkten att mänsklig aktivitet har ökat mängden koldioxid i atmosfären?

För den som läser min blogg något så när regelbundet kan detta synas tjatigt att jag hela tiden återkommer till denna del av klimatdebatten men det måste tydligen tjatas in och den som råkar på min blogg kanske aldrig har sett detta förut så då kan det vara intressant att läsa en åsikt från "andra sidan". Hittills måste vi alltså avfärda människans påverkan på jordens temperatur globalt sett som en myt. Lokalt påverkar vi helt klart. Det framgår av temperaturmätningarna från städerna jorden runt. På samma sätt påverkar vi vår miljö, dvs vår omgivning, på både gott och ont. Frågan är vad som ska kallas god respektive ond påverkan.

"Toblerone i sheriffen.."


Populära inlägg