lördag 3 maj 2014

Allt är inte statistik som glimmar

Hur ställer man frågor i en enkät och vilka skäl har man för att ställa dom? Vem ställer frågorna och vilken agenda har dessa frågeställare? Vilket urval gör man, dvs vilka är med och svarar på frågorna? Hur handskas man med det sammanställda materialet man får när enkäten är avslutad?

Dessa är viktiga frågor man bör ställa sej när man ser tidningsrubriker som denna:

Varannan vill avveckla kärnkraften

Till de som följer resultatet slaviskt kan jag säga att man bör betänka att det var ett urval som svarade på frågorna, som utgår från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Hur ställde man frågorna och vilka samhällsskikt var med och besvarade dom? Hur många besvarade frågorna? Att jag upprepar detta beror på att det är speciellt viktiga frågor i sammanhanget, för man kan få ett annat utslag om man väljer andra frågor. Det handlar om att skapa en känsla för eller emot det man har en enkät om. Vare sej detta är medvetet från enkätskaparnas sida eller ej så reagerar de som svarar oftast känslomässigt.

Här finns rapporten om enkäten för nedladdning. Av den framgår att 1644 personer deltog i enkäten och eftersom man valt ett politiskt synsätt på frågan gör jag konklusionen att det har varit frågeställarnas mål att se om kärnkraften skulle kunna bli en stor knäckfråga i höst, men att så inte är fallet. Många vill ha bort kärnkraften på sikt, men inte på bekostnad av sämre ekonomi som en följd av dåliga energikällor som ersätter. Det framgår också att rubriksättarens dramatiska alster inte riktigt stämmer överens med rapporten. Medierna klumpar ihop alla som vill ha bort kärnkraften nu med de som vill avveckla den på sikt.

Jag tycker inte 1600 personer är tillräckligt många för att kunna vara statistiskt överförbar på hela den svenska populationen. Det är det egentligen ingen enkät som är, men det ger en bild av hur vissa delar av befolkningen resonerar och tänker. Vad säger detta då om kärnkraften? Vill folk ha den kvar eller inte? Så länge den är bättre än någon av de andra energikällorna, vilket den kommer att vara ett bra tag framöver, så ska vi inte avveckla den. Snarare ska vi utveckla den och implementera den nya modernare tekniken, eventuellt satsa på torium. Att avveckla nu eller inom ett decennium vore energimässigt självmord för hela landet.


"Och den fortsätter faktiskt hela natten igenom också"

Populära inlägg