lördag 3 maj 2014

Det sekulära och det religiösa i almanackan

Det är snart dags för ännu en religiös helg, Kristi himmelsfärdsdag, men få iakttar den numera. Så här skrev jag om den 9 maj förra året:

"Hur kommer det sej att vi har helgdag idag den nionde maj pga en religiös högtid ingen egentligen bryr sej om? Det är ju folknykterhetens dag idag och det är mer relevant att iaktta. Långt ifrån alla är nykterister i det här landet där vi tillber andra, mer påtagliga gudar, men det är en fin tanke ändå att försöka hålla igen på drickandet.

Men åter till helgdagen. I ett land där vi enligt konstitutionen ska ha religionsfrihet och därmed rätten fritt utöva en religion, vilken som helst, liksom att vi som inte tror på några gudomar ska ha frihet från religion, borde inte religiöst betonade helgdagar ha företräde i kalendern. Innan nån påpekar (till stora delar felaktigt) att ordet helgdag bär på en religiös prägel så vill jag säga att detta ord är sprunget ur ett ord som betyder hälsosam, hel, fullkomlig, perfekt.

I almanackorna står det sällan att detta är folknykterhetens dag. Det får man leta fram på andra vägar och det är inte direkt nåt man hör basuneras ut i medierna speciellt ofta. Jag är inte nykterist men jag dricker inte heller. Med detta menar jag att jag inte vill tvinga någon att avstå från alkohol om han/hon inte vill. På samma vis vill jag inte att de som vill utöva religion ska förhindras att göra det.

Samtidigt anser jag att det sekulära ska dominera, även i kalendern. Religiösa högtider ska inte ha några fördelar där. Ledighet pga religion och liknande bör begäras, som all annan ledighet. Den gräddfilen borde tas bort.
"

Så skrev jag då och jag ser ingen anledning att ändra min syn på saken. Ordet helg har visserligen fått en religiös prägel på sej, men i grunden är det en markering i almanackan att ta det lugnt så att man blir hel igen. Ett helgon är ur den religiöst präglade delen av ordet, så det bryr vi oss inte om nu

Jag har inget emot att vara ledig, då det är ett välkommet avbrott i den tradiga vardagen. Men såna här speciella traditioner som påsk, pingst, Kristi flygare, jul osv bör faktiskt avregleras vad avser religionerna. Storhelgerna påsk, jul och midsommar är okej som ledigheter för vi behöver varva ner och de små ledigheterna då och då är bara bra dom med. Jag skulle tro att dessa ledigheter från början kom till för att få folk att varva ner. De använde gudar och gudinnor som en förevändning för att även få med arbetsnarkomanerna.

Det är en klok politik att få folk att ta det lugnt då och då. Det rättar till saker i skallen på en och lugnar opinionen, om det finns en sådan. Men att göra religion av det blir inte bra i längden. Vi ska ha helger i almanackan, ja, men inte för att fira hågkomsten av nåt som inte ens kan bevisas, utan för att ta det lugnt. Så det gör jag nu."Men det var länge sen jag plocka några blommor
så jag sticker nog iväg och gör det nu "

Populära inlägg