lördag 3 augusti 2013

Moral och religion - hör de alltid ihop?

En vanlig diskussion när det handlar om ateism kontra religion är den om moral. Vad är rätt och fel i en persons ageranden och på vilket sätt har religionen rätten att använda ordet och begreppet moral för egen del? Moral är inte bundet av religion på nåt sätt eftersom det visat sej att många andra djurarter har ett moraltänkande liknande vårt. De kan klart och tydligt skilja på rätt och fel, enligt studier. Det vore faktiskt konstigt om andra djur inte kunde skilja mellan rätt och fel eftersom det är genom att pröva sej fram som man vet vad som är rätt och fel. Evolution ger oss moral, inte nån religion. Religion är ett resultat av vår hjärnas evolution, inte tvärtom. Låt oss dyka ner i en aspekt av religiös moral, nämligen synd.

Vad är synd? Om vi inte ser den religiösa aspekten som nåt absolut, vad är då en synd? Själva ordet synd återgår på ett germanskt ord som verkar betyda skuld eller sanning. Det är stor skillnad på dessa ord men etymologin går nog inte att argumentera emot. Det verkar nämligen som att synd hör ihop med ordet sanning, ett ord som är bildat till ett antal indoeuropeiska pronomen som i sin tur alla hör ihop med verbet vara.
Så eftersom synd är av samma ursprung som sanning, innebär det då att den som syndar far med sanning? Skämt åsido, ordet synd är nåt som idag används närmast exklusivt av personer inom flertalet religioner. Det är väl för att man från religiöst håll vill kunna bestämma hur moralen ska tolkas i samhället. Eller så föreligger här ett missförstånd där moral används fel. Moral är ju ett samhälleligt fenomen, inbyggt i varje djurart som lever i flock. Rättvisa, rätt och fel är alla saker som hör biologin till snarare än kulturen. Precis som våra kön.
"The reason I talk to myself is because I’m the only one whose answers I accept."

Populära inlägg