tisdag 27 september 2011

Kunskap är makt - men makt kan missbrukas

Vad är kunskap? Kort sagt kan man gå på definitionen i en ordbok, dvs ha kännedom om något. Makt är i det sammanhanget förmågan att använda kunskap på det sätt man själv finner riktigt. Vänligen notera orden "man själv" för det är en väldigt subjektiv inställning. Jag skriver med anledning av detta inlägg om främlingsfientlighet och censur. Främlingsfientligheten handlar om vissa människors syn på folk som bekänner sej till religionen islam och censuren handlar om hur en viss blogg censurerar åsikter som går stick i stäv med deras syn på islam.

Politiskt Inkorrekt kallas alltså bloggen och de som driver den anser sej sitta på kunskap om vad islam är och vad de människor som är muslimer verkligen vill. För mindre nogräknade människor är det som står på PI sanningen med stort S. Således är det som PI står för de facto politiskt korrekt eftersom så många lallar efter bloggens budskap som tanklösa får. Politisk korrekthet går nämligen ut på att så många som möjligt ska bräka tillsammans i flock utan att någon sticker ut och säger nåt som är "fel".

Rätt intressant då att politisk korrekthet av dessa ses som inkorrekt...

Kunskapen har de då sannerligen inte inom dessa kretsar för de kan inte skilja religionen från människorna. Jag är också kritisk till islam men det är till islam som religion och jag är för övrigt kritiskt inställd till samtliga religioner och allt som har med religiös andlighet att göra. Människorna bakom kan jag bara beklaga för deras trångsynthet, en trångsynthet som delas av folket på PI i stora drag. Jag är också trångsynt men enbart när det gäller religion och religiositet. För man måste vara det när det gäller religion, spela ett bättre spel än dessa. Låter kanske elakt och cyniskt men cynism är en av de dominerande krafterna i den här världen. Så är det bara.

Vilket för mej tillbaka till min utgångspunkt gällande kunskap. Det kan användas som ett vapen, både på gott och ont. Här är det dock inte kunskap i form av reella fakta utan kunskap som kommer av rykten och halvlögner. Sån kunskap är inte logisk utan helt och hållet byggd på känsloyttringar. Felaktiga sådana eftersom känslor bara leder en fel i en sån här fråga. Så, ni som hyser fientlighet gentemot varandra, tänk efter: är det logiskt utgå från känslor gällande andra människor?

"Jag är faktiskt ödmjuk när jag sover"

Populära inlägg