måndag 5 maj 2014

Utsläppen på havens botten - vilken betydelse har de för klimatet?

Anthony Watts tar upp ett viktigt ämne när vi talar om klimatfrågan, nämligen vulkanerna på havsbottnen som spyr ut miljarder ton gas av olika former varje dygn, år ut och år in. Det verkar som om detta är vad anglosaxisktalande människor kallar elefanten i rummet. För det verkar inte som om klimatforskare brytt sej om att beakta de enorma mängder koldioxid som släpps ut i haven, och som i slutändan också hittar upp i atmosfären, från dessa öppningar på havsbottnen.

Haven är fulla med koldioxid, 100 gånger mer än människan hittills har släppt ut under drygt 200 år. Koldioxid slipper som sagt ut i atmosfären från haven, men någon ökning av temperaturen som en följd av detta har inte kunnat påvisas. Att blunda för detta är dårskap och kommer att leda till än större dårskap, speciellt om vi fortsätter blunda för viktiga fakta av den här kalibern. Våra medier, och i ännu högre grad "våra" politiker, kommer förstås inte bry sej om dessa rön. Kejsaren måste ju fortsätta bära sina nya kläder...
Elefanten i rummet.


"I left my home one day
For the sake of better pay
In a foreign land 12 centuries back in time
Where the sun keeps burning down
On the hole drilled in the ground
And I dream of the girl I left behind
"

Populära inlägg