torsdag 3 oktober 2013

Varför står svenska medier på maktens sida?

I många fall ser sej medierna som granskare av den politiska makten och ofta som stående i opposition till politikerna, även i de fall där de politiska åsikterna i grunden är samma mellan tidningen och det politiska partiet. Men i många frågor, framför allt då klimatfrågan, verkar man helt och hållet ha rättat in sej i ledet. Vad makten säger är också vad vi säger, tycks man resonera. Man mer eller mindre ger upp allt kritiskt tänkande för miljötänkandet är ju så viktigt.

Det verkar alltså att man blandat ihop miljö och klimat. Ett misstag som är förståeligt, men samtidigt beklagligt eftersom denna sammanblandning är så olycklig och ger ett så riskabelt resultat när politiker och media går samma väg. Sopsortering och mer effektiva, bränslesnåla fordon har ingen effekt på klimatet. Det har det på vår närmiljö, men inte klimatet. När ska folk lära sej skillnaden på dessa två disparata ting? För att travestera och parafrasera en del av ingressen till DNs ledare 28 september: "Bara den som hyser en djup misstro mot den politiska korrektheten kan ifrågasätta själva sambandet."

För visst kan man på väldigt goda vetenskapliga grunder ifrågasätta allt som har med klimat och miljö att göra, speciellt om man begår misstaget att blanda samman dom. Det är det som är vetenskap, att ifrågasätta allt. När man är säker på sin sak, har man lämnat vetenskapen bakom sej och har blivit ideolog eller demagog. Då glömmer man även bort att tänka kritiskt. För om man hade gjort det hade man insett att det som händer med miljön inte är en orsak av vad som händer, eller skulle kunna hända med klimatet. Att det blir genomsnittligt varmare i atmosfären har ingen större betydelse för djur- och växtlivet eller nåt annat heller som vi ser framför oss på kort sikt, ej heller för istäckena världen över.

En insändarartikel till SVD frågar om vi ger för mycket pengar till FN. Det kan jag nog säga att vi gör, framför allt om pengarna sen går vidare till IPCC. Att bevisa människans påverkan på klimatet är att börja i helt fel ände. Vad man skulle ha gjort från början var att fråga OM människan påverkar klimatet eller ej. Det hade varit en mer vetenskapligt berättigad frågeställning. Att utgå från tanken ATT nåt sker har inget med vetenskap att göra. Då kan man göra aldrig så många datorsimuleringar för att visa hur framtiden ska bli. Man kan då lika gärna gå till en spågumma på en marknad.


Så varför har då framför allt svenska medier valt att följa den här förhastade synen på klimatfrågan? Är det den undermedvetna tanken om att man måste vara med där det händer? Är det Jungs teori om det kollektiva medvetandet som spökar? Vad det än är som är igång så bryr de sej inte om oliktänkandes åsikt. Fakta som inte stämmer in negligeras eller pratas bort. Som det lär ha sagts i slaget om Mobile Bay under Amerikanska inbördeskriget "Damn the torpedoes, full speed ahead!" Det viktiga är kanske således inte sanningen, utan det som passar ens egen världsbild."Always in motion is the future"

Populära inlägg