onsdag 2 maj 2012

Journalisters hjärta klappar för MP

Nära hälften av alla journalister vid kvälls- och dagsblaskorna visar sej alltså ha sympatier för Miljöpartiet. Andra bloggar med samma eller liknande inriktning som min uttrycker sin harm och ilska över detta faktum. Men det är egentligen föga förvånande att det är så här. Miljöpartiet är ju för vetenskapen vad SVT är för allmänbildningen, dvs ett skämt. Det konstateras i undersökningen att MP har lyckats fånga upp medelklassen. Innebär det då att folk i gemen inom medelklassen är a) intresserade av miljöpolitik?, b) oinformerade om vetenskapens verklighet?, c) är trötta på betongpolitiken hos de gamla partierna?

Det finns en möjlighet att samtliga alternativen är korrekta. Kanske inte samtidigt hos alla sympatisörer men åtminstone en del av dessa. C är det alternativ jag främst förordar här. Men är verkligen journalister speciellt bra representanter för medelklassen? Snarare är de väl, liksom alla andra yrkesgrupper, en klass eller snarare ett skrå för sej och som sådan har denna grupp en väldig maktposition i samhället, med förmåga att påverka opinionen för eller emot en viss sak. Att då MP slagit klorna i så många av de journalister som uttrycker sin politiska åsikt bevisar bara en sak: att klimatdravlet kan fortsätta beskrivas och harvas i tidningarna trots de rön som tyder på att det just bara är dravel.

Märk väl att jag skriver "de journalister som uttrycker sin politiska åsikt". De journalister som inte uttrycker sin politiska åsikt, då? Vad tycker de egentligen? Får vi veta det? Vågar de säga nåt i den kör av hjärntvättade journalister, antingen de påverkat sej själva eller förläst sej på de propagandaskrifter de matats med under sin uppväxttid som journalister?
"Svenskar är tyskar som kan prata engelska"

Populära inlägg