torsdag 1 september 2011

En kommentar till tidningarnas inställning till kommentarer

Med det luddiga ordet rasism som förevändning ser nu tidningarna till att censurera bland kommentarerna till de artiklar tidningarna lägger ut på sina hemsidor. De får dock räkna med att puckon yttrar sej i sakfrågor eftersom vi lever i en demokrati, en som dessutom garanterar yttrandefriheten, åtminstone till viss del. Puckon eller ej, alla har rätt att yttra sej. Men smädelser, invektiv riktade mot andra är inte en del av yttrandefriheten, det är att ta sej friheter med den rätten. Man kan och ska kritisera sakfrågor och andra människors attityder men inte deras person eller profession.

Rasism är ett ord som har fått fel betydelse genom åren. Var, vad, hur eller vem som ligger bakom betydelseändringen så är den skapad av folk som dels inte kan sin historia, har svårt att tolka historia och/eller har svårt med språk. Ordet rasism kommer av ras och betecknar en ståndpunkt att man anser sej själv vara förmer än de med en annan ras. I och med att det genetiskt bevisats att raser hos människan inte existerar faller också ordet ras. Har ni som läser min blogg nån gång sett ordet rasism användas i någon annan betydelse här? Ordet jag använder är främlingsfientlighet eller det lärda ordet xenofobi (rädsla för det främmande).

Det som uttrycks visavi immigranter och nyinflyttade i kommentarsfälten är just främlingsfientlighet, inte rasism.  Nu går medierna ut med en avisering av "hårdare" regler för att stävja just detta. De verkar tycka att det är ett nytt problem och att man då bör tumma på yttrandefriheten. Men risken är ju då att man går ett steg till, ännu ett steg och till slut har man bara politiskt korrekta åsikter där diskussionen är som skillnaden mellan en disktrasa och en svamp, de suger upp och rengör, enda skillnaden är utseendet.

En sökning på Google ger vid handen att det här med censur av misshagliga kommentarer inte är nåt nytt, som tidningarna nu vill låta påskina. Ta en koll på Flashback så ser ni att vissa av trådarna där går tillbaka till år 2008. Det tidningarna verkar mest arga på är de som använder anonymiteten som sköld när de skriver sina kommentarer. I en del fall är det förstås bara fegt att skriva anonymt men i de allra flesta fall är det faktiskt en nödvändighet. Man kanske inte vill skylta med sitt namn eller vill kunna spåras, av hänsyn till säkerheten. Det bör respekteras framför indignationen från tidningarnas sida att få främlingsfientliga åsikter i sina kommentarsfält.

Tidningarnas skribenter, framför allt de som skrivit artiklarna som "drabbas" bör istället vara mer närvarande och korrigera I de kommentarer som förekommer. Påpeka att detta är DERAS forum och att kommentatorerna är gäster här och att de således uppför sej som om man vore på husesyn eller fest. Dessutom är det faktum att man driver ut kommentatorerna på facebook ett slag under bältet. Tänk på alla oss som inte vill ha med facebook att göra! Att diskussionen förs på facebook är dessutom väldigt onödigt eftersom man då lika gärna kan diskutera gårdagens väder. Är det sånt tidningarna vill att vi ska diskutera? Vi som har bloggar kommer väl att få fortsätta länka till era artiklar, eller?

Även med bloggar har jag märkt en víss aversion bland tidningarna gentemot oss som skriver kritiskt om vissa artiklar. Nu kan man förstås anlägga en viss konspirationshysteri här men det är inte alltid som bloggar som skriver kritiskt om den officiella synen på klimatfrågan, fildelningen och andra kontroversiella frågor dyker upp i fältet nedanför artiklarna och när de gör det har det gått timmar, ibland dagar efter att artikeln skrivits och en blogg skrivit om artikeln. Ofta finns inte ens bloggfältet. Man kan ju undra varför. Är det av lättja eller har man en önskan att slippa kritik?

"För en med en hammare
ter sej hela världen som en spik"

Populära inlägg