tisdag 17 maj 2011

Rockström solar sej i glansen från intelligentian

Nu ska en svensk rädda världen igen. "Lilla" Sverige ska vara en inspirationskälla för bra tänkande på miljöområdet. Johan Rockström, ni vet han med den absoluta expertisen på klimat- och miljöområdet, har tagit initiativet till ett möte där först 17 nobelpristagare, utan tvekan utvalda för att de har "rätt" åsikter i frågan, och sen USAs förrförra president Bill Clinton ska medverka. Rockström förnekar sej alltså inte. Han är inställd på att rädda världen men från vad kan man fråga sej. Den frågan verkar jag inte vara ensam om att ställa. Men frågan är egentligen om inte herr Rockström vill sola sej i glansen från den samlade kunskapen i form av dessa nobelpristagare, varav bara en är kemist och följaktligen är den ende som har någorlunda relevant utbildning för miljö- och klimatfrågor.

Denna "Skomakare, bliv vid din läst"-åsikt jag gav uttryck för nu är sällsynt från min sida. Vad jag menar är att det åtminstone bör finnas någon som kan sin sak utan att bara vara en åsiktsmaskin. Jag är inte utbildad på någotdera området om någon undrar (även om jag läst mycket inom hela fältet), jag undrar om Rockström har den relevanta utbildningen för det. Agronom är vad jag vet en som är expert på lantbruk och utvecklingen på det området. Vad det har med att rädda världen att göra vet jag inte. Nadime Gordimer som är en av de inviterade nobelpristagarna är författare och således en åsiktsmaskin. Därför är endast kemisten Paul Crutzen den ende med något så när relevant utbildning för området.

Jag undrar dock om Crutzen är den rätte att tillfråga om detta ämne. Att han är den rätte för Rockström och hans åsikter, det råder det inget tvivel om, men om han är den rätte på det hela taget kan man fråga sej. Det är han som ligger bakom förslaget att kalla den epok i jordens historia som går från ca 1850 för antropocen, därför att han anser att människans påverkan på vår planet är så stor att den tarvar sin egen geologiska epok. En annan kommer dock i fortsättningen att kalla även denna del av historien för holocen.

Nu har jag sysslat med åsiktsstämpling också, dvs en persons åsikter får bestämma hur man ska bemöta denne, även vad man tycker om denne.

Nä, nu har jag svamlat nog om detta. Låt dom försöka få fram sitt tresidiga dokument som ändå inte kommer ha någon effekt alls på jorden som helhet. Vi som är skeptiskt inställda till detta dravel får  inte vara med för våra åsikter är obekväma och passar liksom inte in. Men vi får rätt i slutändan i alla fall.

Populära inlägg