fredag 7 mars 2014

Krimhalvöns historia

Krim är i nyheterna nu i dagarna med ryssar och ukrainare som håller på och slåss om halvön. Då kan det vara intressant för vem det än är som är historiskt intresserad att få veta lite mer om Krims historia. Låt oss börja från början, som sej bör, med en kort genomgång av den historia Krim har.
Krimhalvön i en tysk karta.
Namnet Krim går tillbaka på staden Qirim, den stad som Gyllene Horden, en mongolisk härskarklass som styrde i Ryssland och andra områden i Östeuropa fram till början av 1500-talet, hade som huvudstad vid Svarta havet. Själva ordet Krim kan vara en benämning på en kulle vid ett fält, på turkiska qir. Grekerna kallade området Tauris efter folket som bebodde halvön då grekerna kom dit på 600-talet före vår tideräkning (fvt).

Krims historia är dock ännu äldre än så. Det finns tecken på att Neandertalare levde här för ca 30,000 år sen. Det krävs förstås mer ingående undersökningar av hela området för att avgöra om så verkligen är fallet. De första som satte sina historiska spår var skyterna I senare tid har vi skyternas efterföljare kimmerier, ett iranskt folk som skyterna körde bort från den ukrainska stäppen. De kom här på Krim att kalla sej taurier.

Utanför dagens Sevastopol finns resterna av en stad från den grekiska tiden. Här utfördes hemska dåd som ännu inte har sina motsvarigheter i nutid. För ca 2300 år sen mördades en familj som sen begravdes vid sitt hus. Grekerna kom dit för 2600 år sen för att expandera sitt territorium. Inte så mycket för att kunna bestämma över andra, utan för att kunna överleva. Kanske de dödade var greker?

Även romarna kom hit och höll en del av halvön under några sekler varunder området kom att kallas Taurica. Rester av deras verksamhet här har hittats vid undersökningar av bl a polska arkeologer. Efter romarna kom bulgarer och khazarer på 600-talet. Khazarerna och bulgarerna var turkiska folk som inledde vägen av invasioner från öst. De senare var blandade med indoeuropeiska folk, främst av skytisk härkomst.

Efter dom tog Östrom, det vi kallar det Bysantinska riket, tillbaka området tills först genovesarna och sen mongolerna tog över. Det var på Krim de första fallen av böldpesten dokumenterades. Mongolerna försökte erövra en stad i nuvarande Ukraina 1346 men staden visade sej vara svårbemästrad. Mongolerna belägrade då staden och skickade in sina döda eller döende fångar in över stadens murar medelst katapulter. Detta är för övrigt ett av de första kända fallen av biologisk krigföring. De överlevande lät man fly så sjukdomen spreds. Sen följde mongolerna efter och försökte ta det som sjukdomen inte kunde ta död på.

Polackerna tog temporärt över innan mongolerna helt tog över, nu med Gyllene Horden. Det bestående arvet efter dom är det folk vi idag kallar kosacker, men även ett annat folk, tatarer, kom att bosätta sej här. De ottomanska turkarna hade en del av Krim från 1400-talets slut till 1700-talets slut. Ryssarna tog över när de ansåg sej stora och starka nog, till slut 1783. Hela Rysslands historia behöver vi inte gå in på. Det räcker med att säga att när Sovjetunionen delades in i olika delar hamnade Krim i Ukraina.

Det är denna situation som är problemet idag. Alla tycker de har rätt till Krim och bara kan marschera in där. Som alltid finns det dumma människor som håller med de som bestämmer utan att tänka för sej själva. Det är dumma människor, såna vars tankeförmåga ligger på ungefär samma nivå som en sten. Fast detta är väl en förolämpning mot stenarna..."Ja, nu skall vi ut och härja
supa och slåss och svärja
bränna röda stugor, slå små barn
och säga fula ord (fy f-n!).
Med blod skall vi stäppen färga
Nu änteligen lär ja’
kunna dra nå’n praktisk nytta av
min hermodskurs i mord.
"

Populära inlägg