lördag 6 juli 2013

Exempel på miljöförstöring: Skatter på utsläpp

Jag tänker lista i all korthet exempel på miljöförstöring som vi människor gör oss skyldiga till. Den här gången handlar det om Centerns lagförslag om att beskatta utsläpp av giftiga kemikalier och över huvud taget politikernas ovilja att förbjuda de farligaste ämnena. Jag antar att det handlar om att få in skatter hellre än att verkligen hjälpa naturen. Tanken är inte ens bra eftersom skatter av den här sorten mer är en sorts böter. Dessa betalar säkert företagen som släpper ut de olika gifterna gärna för att få slippa mer påstötningar från politikernas sida.
Utsläpp i markerna i Finland.
Det bästa Annie Lööf uttalade sej om hade inte med naturen att göra men ändock om en sorts miljöförstöring. Den kan vi utbilda bort men inte lagstifta emot. Den riktiga miljöfaran är förstås dessa gifter som borde förbjudas i görligaste mån, inte beskattas. Har inte forskningen lett fram till ämnen som är lika bra som dessa gifter och som samtidigt inte skadar naturen? Hur är forskningsläget?"Live or die, but don't poison everything."

Populära inlägg