söndag 7 augusti 2011

Antimateria framtidens energi?

Antimateria har hittats cirklande runt jorden. Rättare sagt rör det sej om antiprotoner som cirklar i jordens strålningsbälten, de s k van Allen-bältena. Nu vattnas det i munnen på forskarna som vädrar morgonluft (många liknelser där!) och vill göra tester för att se om det är tillräckligt för att skapa en farkost som kan drivas med antimateria.

Kanske vi kan lösa energiproblemet samtidigt? Det skulle vara intressant att se om de är villiga att forska på detta område. Det skulle också vara intressant att se om våra miljönissar gillar antimateria.

Populära inlägg