måndag 6 januari 2014

Prestige före vetenskap

Den som söker han finner, skriver Peter Stilbs i ett helt orelaterat ämne, som dock på sätt och vis tangerar det jag tänker skriva om nu. Det handlar nämligen om envishet som övergår allt förstånd, om prestige som övertrumfar vetenskapen. Två systrar, bevisligen enligt vetenskapen av samma släkt och från samma land, får helt olika behandling av Migrationsverket eftersom denna myndighets amatörmässiga metoder övergår allt förstånd. Det viktiga är alltså inte vad som är vetenskapligt bevisat, det viktiga är att myndigheten får rätt till varje pris. De söker febrilt efter saker som bevisar deras tes och allt som talar emot den förkastar man. I alla fall är det så när prestigen får råda.

Vi kan förstås hoppas att förnuftet till slut får råda här, att de ser vetenskap framför prestige till slut. Vi kan inte acceptera att det finns personer och myndigheter som ser vetenskap som nåt man bara kan förkasta därför att de vetenskapliga rönen inte stämmer överens med deras syn på allting."Men are from Earth, women are from Earth. Deal with it"

Populära inlägg