onsdag 11 september 2013

Vetenskapshörnan: Vem ska jag tro på?

Thomas Di Leva hade rätt med sin slagdänga på 80-talet. Vem ska man tro på? De som menar att världen kommer att bli varmare eller de som nu menar att den kommer att bli kallare? De senare har kollat på isen i Arktis, som i år har varit mer åt det normala hållet vad gäller utbredning, och kommit fram till att det ska bli kallare igen. I båda fallen utgår man från moderna mätningar av temperaturerna på vår planet och extrapolerar dom på de mätningar som utfördes före lasermätningarna (från ca 1880 i USA och Europa) vilket ger en ganska ojämn fördelning av temperaturdata.

Enligt min amatörmässiga tolkning har båda sidor dragit för stora växlar på de data man haft framför sej. Det går inte att konkludera att det antingen ska bli varmare eller kallare på grundval av ca 100-130 år av mer eller mindre noggranna mätningar av temperaturen, speciellt inte som det är först på 1900-talet som vi får ordentliga mätstationer över hela världen! Hur ska vi kunna säga att det blir varmare eller kallare utifrån dessa bristfälliga data? Nog för att geologin ger oss bra svar på hur temperaturen utvecklats i ett visst område men dessa data ger oss endast en generaliserande bild, väldigt sällan från år till år.

Fast vem behöver "från år till år" inom klimatforskningen? Den rör sej ju över ganska stora tidsspann, varav 30 år säkerligen får räknas som den minsta enheten som är någorlunda riktig ur statistisk synvinkel. Det är nu ca 30 år sen vi började mäta temperaturen med satelliter och laserstråle på allvar och datan från dessa tre decennier visar (enligt mej) endast att temperaturen har fluktuerat som den alltid gör utan något speciellt mönster. Visst ser man resultaten av stora vulkanutbrott och havsströmmarnas värmetillförsel men inga speciella mönster framträder som kan sägas dominera dessa data.

Det är just här som de allra flesta gör misstaget att blanda ihop klimat och temperaturer avlästa på en termometer från dag till dag. 30 år som visar hur temperaturerna fluktuerar hit och dit i ett område gör inget klimat. Egentligen inte ens över 100 år kan man se annat än att temperaturen verkar dansa tango. Denna dans blir giltig ur klimatologisk synvinkel först när man dels jämför med andra områden, dels gör det med de geologiska data jag talade om tidigare. Så när tidningarna säger att vi "har det varmare än nånsin tidigare" eller att det blir kallare igen så bygger de snarare på kortsiktiga data som lasermätningarna än på de långsiktiga.

Isen i Arktis då? Den har ju varit mer utbredd än tidigare år. Det har den men hur det står till med den är egentligen inte nån bra indikator på hur det står till med isen världen över. Det är en ca 3-5 meter tjock havsis som endast finns där den finns för att det är kallt i luften och alla alla strömmar sammanstrålar här från världens hav. Det ger fukt som fälls ut som is och snö här. Ibland blir dock strömmarna starkare vilket minskar utbredningen. Ibland blir det mindre, ibland mer. Is smälter ofta därför att vatten slickar på den. Prova själva med en iskub som ni spolar vatten på. Den försvínner väldigt snabbt, snabbare ön genom luftvärmning.

Nej, isarna i Arktis följer bara med strömmen, så att säga, och de övriga isarna verkar ha andra saker än koldioxid som orsak till att de minskar. Sot från fabrikerna under 1800-talet tycks vara den främsta orsaken. Sotpartiklar kan få is att smälta även när det är minusgrader eftersom de fungerar som svarta förstoringsglas och förstärker solstrålarnas effekt på jordytan. Det kallas ablation när glaciäris försvinner genom så kallad sublimering. Sublimering är när ett fast ämne övergår till sin gasform utan att passera flytande form. Sotpartiklar får många gånger is att sublimera.

Judith Curry har jag respekt för så om hon säger att det blir kallare så blir det nog så också. Men detta enbart för att historien visat på minimala förändringar i medeltemperaturerna världen över de senaste 50 åren. Det leder till att vi får smällkalla vintrar, varma vintrar, blysmältande varma somrar och kalla somrar. Så speciellt många fler varma somrar tycker jag inte vi har fått, däremot har vintrarna blivit bistrare. Återigen, det behöver inte betyda nåt alls hur somrarna är. Det var säkert gott om jättevarma somrar under istiden men inte smälte isarna för det.

På kortare sikt blir det nog kallare i världen, sen blir det varmare igen, sen kallare, och varmare. Det utan att vi människor kan göra vare sej från eller till. Först så går upp, sen går det ner, så går det upp. Livet i Finnskogarna blir nog varken värre eller sämre i framtiden. Vad som än händer med temperaturerna så kommer alarmisterna med väldigt stor säkerhet ha fel. Vi får inga katastrofala avsmältningar av glaciärisarna, ej heller att världen kommer att frysa till under vår livstid eller ens överskådlig framtid. Ska vi lita på nån form av statistik vad gäller klimatet så ligger en ny istid minst 3000 år fram i tiden. Så vi kan fortsätta mörda, kriga, skövla, vara korkade och vara fördomsfulla ett bra tag till....

Så den jag ska tro på är den som säger att allt försätter som vanligt.

"Never underestimate the power of stupid people in large groups."

Populära inlägg