onsdag 13 mars 2013

Bäva månde alla klimathotare!

Så här snart fyra år efter de första avslöjandena av det som nu kallas Climategate har så den sista koden släppts så att alla breven kan läsas. Ska bli intressant att följa denna utveckling. I korthet kan sägas att inga politiska eller ekonomiska ligger bakom att dessa brev nu släpps till allmänhetens fromma. Inte heller några konspirationer eller hackare ligger bakom brevsläppen. Det verkar vara ett verk av en "vänlig" själ som själv är verksam inom klimatforskningen. Läs själva det den person som gett oss climategatebreven skriver om varför han/hon gör så här:

Från brevet: Majority of the emails are irrelevant, some of them probably sensitive and socially damaging. … Yet it’s possible that the most important pieces are among them.  Nobody on the planet has held the archive in plaintext since CG2. … no conspiracy, no paid hackers, no Big Oil.  The Republicans didn’t plot this.  USA politics is alien to me, neither am I from the UK. … Briefly put, when I had to balance the interests of my own safety, privacy\career of a few scientists, and the well-being of billions of people living in the coming several decades, the first two weren’t the decisive concern. It was me or nobody, now or never.  Combination of several rather improbable prerequisites just wouldn’t occur again for anyone else in the foreseeable future.  The circus was about to arrive in Copenhagen. … We can’t pour trillions in this massive hole-digging-and-filling-up endeavor and pretend it’s not away from something and someone else. … It’s easy for many of us in the western world to accept a tiny green inconvenience and then wallow in that righteous feeling, surrounded by our ”clean” technology and energy that is only slightly more expensive if adequately subsidized. Those millions and billions already struggling with malnutrition, sickness, violence, illiteracy, etc.  don’t have that luxury.  The price of ”climate protection” with its cumulative and collateral effects is bound to destroy and debilitate in great numbers, for decades and generations.

Texten ovan är kopierad från TCS. Som sagt, vi får se framtiden an. Räkna dock inte med att svenska medier kommer att se med blida ögon på detta. De kommer förmodligen fortsätta sitt alarmistskrivande och blunda för dessa brev."Många människor intresserar sig alltför mycket för vad de har och allt för lite för vad de är."

Populära inlägg