torsdag 8 maj 2014

Hur man med demokratins hjälp skapar monopol

Sanktionerat av alla riksdagspartier och hyllat av de företag som vinner på detta system. Vilket system? Jo, det som är i bruk i dagens samhälle och som kallas entreprenad genom offentlig upphandling. Enkelt och något naivt beskrivet går det ut på att landsting och kommuner, även staten, har en tjänst de vill sälja för de vill ha något gjort. Men de vill inte göra den själva så de lägger ut tjänsten till offentlig upphandling, en sorts auktion där lägsta budet vinner. Kommuner och landsting vinner på detta för de behöver inte lyfta ett finger samtidigt som de får in pengar, företagen vinner på detta för de behöver inte betala så mycket och alla i beslutsfattande positioner blir nöjda och glada. Ju mindre pengar desto sämre service, har det dock visat sej i många fall.

Vårdhem, järnvägar, sophantering, vägskötsel och länstrafik är bara några av de områden där tjänsterna har lagts ut på entreprenad bara för att man inte gitter göra något själva. Men detta är inte det största problemet ur demokratisk synvinkel. Detta är ett problem i sej som dryftats i mången tidning och överallt på nätet. Det demokratiska problemet är att denna modell möjliggör monopol, ibland oligopol, vilket inte stämmer speciellt bra överens med demokratitanken. Det gör ju att bara en röst hörs (det företag som vann upphandlingen) och den rösten är väl inte så intresserad av att höra kritik alla gånger.

Det finns privata alternativ förstås till allt detta, vilket alltid är bra. Men den rösten hörs inte i allt pladder som kommer från våra folkvalda om hur förträfflig denna modell med offentlig upphandling är. Men den stänger ju ute de som kanske har en bättre service men som är tvungna att göra det lite dyrare. I detta läge märks det verkligen att vår form av demokrati innebär att vi väljer våra diktatorer. Speciellt som denna modell har så många svagheter att man undrar över att den fått vara med såpass länge som den har. Jag förespråkar istället att kommunerna (landstingen ska bort!) inte befattar sej med någon av dessa tjänster och lämnar detta åt privata bolag. Ett kommunalt bolag som konkurrerar med de privata på lika villkor kan förstås få finnas, men offentlig upphandling är bara ännu ett sätt att behålla makten över medborgarna på."You are my sunshine 
my only sunshine
You make me happy
when skies are grey"

Populära inlägg