fredag 1 november 2013

Utsläppen av koldioxid minskar

BBC News rapporterar att koldioxidutsläppen från våra aktiviteter minskar. Vilka tror ni tar åt sej äran för att detta sker? Gissa tre gånger. Vilken betydelse får det för världens samlade koldioxidmängd i atmosfären? Nada, zip, inget, nothing, nichts. Koldioxid är rester av förbränning i någon form, t ex bränder, utandning från djur och utsöndring från döda plantor. Vi bidrar med någon enstaka procent varje år till denna utsöndring, varav det mesta faller tillbaka till jorden igen, av det enkla skälet att kolet i koldioxiden är tyngre än den omkringliggande luften och vill således skilja sej från syret.

När ska svenska tidningar ta upp detta, och i vilken omfattning kommer journalisterna då ta upp detta? Kommer de att se på saken positivt, eller kommer de ändå hitta ett sätt att skrika om en alarmistisk framtid i alla fall? De gör det redan nu, med larv som detta. De borde istället beakta forskning vars rön verkar tyda på att solen har mer att göra med utvecklingen av vädermönstren än de vill erkänna.
"Hur minnet mulnat, ack, det himmelsblå!"

Populära inlägg