söndag 17 februari 2013

Vetenskapshörnan: De verkliga katastroferna

När meteoren först syntes över Ryssland. Bild från RT Video via Watts Up With That.
Här stirrar folk som tror på den mänskligt inducerade globala uppvärmningen sej blinda på sina modeller medan verkligheten knackar på utifrån i form av asteroider och meteorer. Nedslaget var lika kraftigt som 30 hiroshimabomber. Det är ju inte för inte att det engelska ordet för katastrof, disaster, är bildat av ett latinskt ord som ordagrant betyder av, från stjärnorna. Vårt ord katastrof är av ett grekiskt ord som betyder nedvändning, även i betydelsen plötsligt slut. Det syftar utan tvivel på nåt som kommer plötsligt och som hotar oss alla.

Som vanligt dyker dårar upp och kommer med de mest otroliga påståenden. Såna ska man förstås inte tysta men det är viktigt att ingen tror på sånt larv. Hoppas ingen normalt funtad människa tror honom.

Här är å andra sidan en sansad person ni borde lyssna på:

"Jag skulle faktiskt behöva en axel att gråta emot"

Populära inlägg