fredag 20 januari 2012

Kilimanjaro igen

Kilimanjaro, närmare bestämt högsta toppen Kibo, i "vinterskrud", lite konstigt att skriva så om ett berg som ligger vid ekvatorn och således inte har några speciella vinter- eller sommarperioder. Elefanterna nere på slätten bryr sej förmodligen inte om sånt.

Afrikas högsta berg Kilimanjaro är ett exempel på hur dåligt påläst Al Gore och i förlängningen också hans följe är rörande klimatet och dess förändringar. Man har använt de krympande glaciärerna på bergets tre toppar, varav den högsta toppen Kibo når nästan 5900 meter över havet, som ett exempel på hur stigande medeltemperatur har fått glaciärerna att minska i omfång och volym. Detta fortsätter man att hävda trots att det sen länge är bevisat att det dels finns glaciärer på de tre topparna som växer samt dels att orsaken till glaciärernas minskning är deforestation, dvs alltför omfattande nedhuggning av skogarna på sluttningarna och slätterna nedanför berget. Sånt kallas även avskogning på svenska.

Denna storskaliga nedhuggning av träden har lett till att allt mindre fukt leds uppför berget av vindarna och då helt enkelt sublimerar glaciärerna bort i den torra kalla luften som råder där uppe över 4500 meters höjd. Det har hållit på sen ca 1880, kanske ännu längre, långt innan vi kan börja tala om mänsklig påverkan på omgivningen. Människor i trakten har huggit skog här i alltför stor omfattning i minst 100 år längre än så. Det är samma sak som händer världen över i områden där glaciärer har stora skogar nedanför sej som människor eller stora bränder gjort processen kort med. Det ska alltså noteras att människan minsann är en skurk i sammanhanget men definitivt inte på det viset våra politiker tycks tro. Vakna upp, Hatt, ur din nattmössa och acceptera verkligheten.


Dessutom verkar vulkanen ha vaknat på toppen av Kibo. Det har jag skrivit om tidigare. Dess aktivitet har förstås inte varit så stor att den kunnat smälta glaciärerna i sin helhet men vissa delar verkar ha försvunnit som en följd av fumaroler och annan vulkanisk verksamhet.


"Träning är till 80 % i ens eget huvud så de andra 20 % tar jag en annan gång"

Populära inlägg