onsdag 12 oktober 2011

På många vis har vi realister förlorat (idag)

Teckning av Josh

Nackdelen med demokrati är att dåliga beslut ofta tas av beslutsfattare som egentligen borde ha hållits borta från all form av maktutövande. Men så är det med demokrati. Makten lockar de sina och i våra tider är det pseudovetenskap som är mest tongivande vad gäller besluten på miljöområdet. Idag har Australien i sann demokratisk anda bestämt sej för att göra som vi i Sverige har gjort i tjugo år, nämligen taxera en beståndsdel av atmosfären. Närmare bestämt våra egna utsläpp av denna beståndsdel. Jag talar förstås om koldioxid. De 500 företag och andra organisationer som släpper ut mest av denna gas blir nu offer för denna demonstration i galenskap. Vill man inte ha entreprenörskap och företagande i Australien?

Ni som tror på koldioxidmyten, tror ni att snömannen finns också? Faktum är att det nog är troligare att det finns en släkting till oss på vidderna och i bergen i det inre av Asien än att AGW-tanken besannas.


"Auurghh!"

Populära inlägg