söndag 13 februari 2011

Är kriget mellan mac och windows dött, vem vann i så fall?

När jag tog mina första steg på internet i slutet av 1990-talet var nätet fullt av stridande parter. Det var ett datorkrig främst mellan två distinkta plattformar. Mac OS och windows var de två operativsystemen man stred om. Det fanns fler men dessas anhängare var då rätt få i jämförelse och även om en del var riktigt högljudda kunde de inte ändra på det faktum att det var Mac och windows som var huvudkombattanterna. Det handlade väl mest om att visa motståndarna vad man kunde göra med sitt system men också om att förlöjliga motståndarna. Eftersom jag hade börjat med Mac från början var jag ju inne i det systemet och stred således på den sidan. Jag deltog alltså rätt friskt i diskussionerna på diverse forum,  IDGs inte minst där man t o m hade ett delforum kallat Datorkrig.

Här kunde man spy ut sin ilska eller sitt "hat" gentemot det andra operativsystemet. Jag hade ju erfarenhet av windows genom att morsan hade skaffat, och fortsätter skaffa, datorer med windows installerat samt genom ett arbetslöshetsprojekt som kallades Datorteket så jag kunde relatera till de problem som uppkommit genom användande av windows, problem som aldrig dök upp på en Mac. Det fanns andra datorkrig men de verkar inte ha varit lika passionerade strider där, snarare bittra sådana, som mellan Mac- och windowsanhängare.

Ibland kunde stridigheterna vara så hätska att moderatorerna fick ta en del användare i det digitala örat och ställa dom i skamvrån. Det förekom såna personer som verkligen var så passionerade för sin sak att de verkade närmast religiösa. Men märkligt nog kunde vi enas om en massa andra saker. Det var bara den här saken med datorerna och deras operativsystem vi inte kunde komma överens om.

Men på senare år hör man inte så mycket av detta. Apple slutade med sina påhopp på Microsoft för några år sen och man verkar mer ha gått över till att låtsas som om de inte existerar. Jag läser inte längre några inlägg på forumen där nån skriver ut sitt hat mot endera plattformen. Konvertiter finns det gott om på MacWorlds forum och de skriver ofta om sin frustration över att saker inte alltid funkar som de är vana vid. Så det verkar som om kriget är dött. Men, vem vann då?

Populära inlägg