söndag 12 december 2010

Vetenskapliga fraser - vad det står och vad de betyder

Detta är översatt från engelska av undertecknad så om det är nåt ord som du tycker är fel är det bara att skriva i kommentardelen. Nedanstående är skrivet med Maggie, Anthony Watts och flera andra i åtanke.

"Det har länge varit känt" - Jag kollade aldrig upp originalreferensen.

"En definitiv trend är uppenbar" -  Dessa data är praktiskt taget meningslösa.

"Även om det inte har varit möjligt att ta fram definitiva svar på frågorna" - Det var ett misslyckat experiment men jag hoppas fortfarande att få det publicerat.

"Tre av proverna valdes ut för en mer detaljerad studie" - De andra resultaten var inte förståeliga.

"Typiska resultat visas här" - 1. Det här är det snyggaste diagrammet 2. De bästa resultaten visas här.

"Dessa resultat kommer i en kommande rapport" - Jag kommer kanske skriva den någon gång, om jag blir tvingad/får betalt.

"Enligt min erfarenhet" - En gång.

"I fall efter fall" - Två gånger.

"I en följdserie" - Tre gånger.

"Det antas att" - Jag tror.

"Det antas generellt att" - Andra tror så också.

"Korrekt inom vissa parametrar" - Fel.

"Enligt statistisk analys" -Ryktet går.

"En statistikorienterad projektion av betydelsen hos denna upptäckt" - En vild gissning.

"En försiktig analys av tillgängliga data" - Tre sidor med noteringar förstördes totalt när jag råkade knuffa omkull ett glas iste.

"Det står klart att mycket mer arbete behövs innan vi totalt förstår hur detta fenomen uppstår" - 1. Jag förstår det inte alls. 2.Jag behöver mer stipendier. 3. Jag kan skriva åtminstone en uppsats till om detta.

"Efter extra undersökningar av mina kolleger" - De förstår det inte heller.

"Tack går till Johan Bengtsson för hans assistans vid experimentet och till Cecilia Andersson för värdefulla diskussioner" - Bengtsson utförde arbetet och Andersson förklarade för mej vad det betydde.

"En väldigt viktig del för upplysande studier" - Ett totalt värdelöst ämne utvalt av min kommitté.

"Hanterat med extrem försiktighet under experimentens gång" - Inte tappat på golvet.

"Förmodligen under en längre tid" - Jag brydde mej inte om att ta reda på det.

"Denna uppsats kommer inte ta upp en genomgång av nyligen utkommen litteratur" - Jag vet inte i fall nåt har skrivits i ämnet sen min doktorsavhandling.

"Olika experter håller med mej" - Jag hörde dom snacka om det i korridoren.

"Det har observerats att" - En av mina studenter noterade att "Ingen diskussion vore komplett utan en referens till de som bidragit till verket" - Jag behöver en till fotnot på denna sida.

"Denna undersökning har lämnat många frågor obesvarade." - Jag fann inget av större betydelse.

"Denna upptäckt har ännu inte blivit införlivad i allmän teori" - Kanske min nästa forskarassistent kan förstå vad det handlar om.

"Förhoppningen är att den här studien kommer att stimulera till fortsatta undersökningar i detta ämne" - Jag slutar.

Populära inlägg