måndag 13 augusti 2012

När ska cyklister visa hänsyn för gångtrafikanter?


Ni på era cyklar, har verkligen en aning om hur respektlösa ni är gentemot oss som använder apostlahästarna? Generellt sett är ni farligare för oss än bilisterna är. Åtminstone har det varit så i många år. Jag är inte helt säker på siffrorna vad gäller skador och dödsfall men vad gäller incidenter sker det fler mellan cyklister och gångtrafikanter än mellan de förra och bilister eller de senare och bilister. Jag minns en episod i Uppsala när jag gick på gångsidan av en asfalterad väg, tydliga markeringar i gatan som skilde oss från cyklisterna, och ändå blev jag plingad på av en cyklist! Det var ingen trängsel alls på den vägen. Dålig stil helt enkelt.

Många är de gånger cyklister bara trängt sej förbi utan att plinga och sen har man fått arga blickar och ord. Många trottoarer är enbart för gångtrafikanter, ändå ser man dessa cyklar komma farande emot en. Gågator är inte till för några andra än gångtrafikanter (enstaka varubud och utryckningsfordon är tillåtna) men lik förbannat cyklas det hej vilt på dessa gator.

Så, vad har ni cyklister att säga till ert försvar?

Snodd, helt utan skam från Farbror Torsten!
"Clever people sound like crazy people to stupid people."

Populära inlägg